05 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων, καλεί τους εκλεγμένους, για την διετία 2017-2019, αντιπροσώπους των Συλλόγων-Μελών της Ένωσης, σε Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, τη Δευτέρα 20/03/2017, ώρα 19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. (πρώην Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου - ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 1 Παπάγου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1) Αποδοχή αιτημάτων νέων μελών

2) Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο της Διοίκησής του, Ιούλιος 2016 – Μάρτιος 2017
2α) Απολογισμός δράσης Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

3) Απολογισμός των εκλεγμένων εκπροσώπων μας στις επιτροπές του Δήμου, ως ακολούθως:
3α) Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
3β) Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
3γ) Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
3δ) Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
3ε) Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας

4) Οικονομικός Απολογισμός και ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής

5) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

6) Παρουσίαση και τοποθέτηση υποψηφίων

7) Αρχαιρεσίες για εκλογή:
α) Επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Γονέων
β) Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
γ) Ενός Εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
δ) Τριών Εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
ε) Ενός Εκπροσώπου στη Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
στ) Ενός Εκπροσώπου στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
ζ) Ενός Εκπροσώπου στο Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας
η) Εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Αττικής


Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...