29 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥΟΛΑΓΟΥ, κ. Μαργαρίτα Ξανθάκη

ΚΟΙΝ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ κ. Ηλία ΑποστολόπουλοΑγαπητή Κύρια Ξανθάκη ,

Διαβάζοντας την ανοιχτή επιστολής σας, θα προσπαθήσω αφενός να απαντήσω επιγραμματικά στα ζήτημα που θέτετε και αφετέρου να διορθώσω όποιες ανακρίβειες παρουσιάζετε σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τους χειρισμούς του Προέδρου κατά την συνεδρίαση της 22/01/2020. Προς απόδειξη των λεγομένων μου, οι συνεδριάσεις μαγνητοσκοπούνται και το κοινό έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στα σχετικά αρχεία και των τριών συνεδριάσεων που η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι πήραν το λόγο για να διαπιστώσει αυτά που θα αναπτύξω στη συνέχεια.

Καταρχάς, προς αποφυγήν εσφαλμένων εντυπώσεων κανείς δεν υποσχέθηκε ότι θα γίνει συνεδρίαση

με ένα μόνο τακτικό θέμα, αυτό των ζητημάτων που απασχολούν την Ένωση Γονέων. Και όταν εννοώ

κανείς, εννοώ εμένα και τον Δήμαρχο που είμαστε οι αρμόδιοι να καθορίζουμε από κοινού την

ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης. Συνεπώς αναφέρεστε μάλλον σε μια υπόσχεση που

δεν έχει δοθεί από τα αρμόδια πρόσωπα. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι η ημερήσια διάταξη

διαμορφώνεται πρωτίστως με βάση τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες είναι πάρα πολλές και σημαντικές για το σύνολο των Δημοτών. Εγώ προσωπικά, όπως έχετε διαπιστώσει και σε δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, εντάσσω πάντα τα θέματα των σχολείων στην ημερήσια διάταξη με προτεραιότητα, δίνοντας τον λόγο σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως συνέβη και στις δυο προηγούμενες συνεδριάσεις αλλά και σε αυτή της 22/01/2020. Το θέμα σας τέθηκε στην αρχή της ημερήσιας διάταξης ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και αναμονή των μελών σας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ σας ενημέρωσα ότι στο τέλος της συζήτησης θα δοθεί ο λόγος σε όσους τον ζητήσουν.

Επίσης, για την σωστή πληροφόρηση τη δική σας αλλά και του συνόλου των Γονέων, ακόμη και αν η

συνεδρίαση έχει ένα θέμα, ο χρόνος ομιλίας που δίδεται στους εισηγητές, στα μέλη του δημοτικού

συμβουλίου και τους Δημότες είναι καθορισμένος από τον κανονισμό και δεν διαφέρει με τον χρόνο

ομιλίας που δίδεται σε συνεδρίασή που έχει θέματα πέραν του ενός. Υπενθυμίζω ότι σας δόθηκε ο χρόνος ομιλίας που προβλέπεται για επτά εισηγήσεις, δηλαδή 35 λεπτά, ώστε να έχετε επαρκή χρόνο


ανάπτυξης των θεμάτων συν χρόνο δευτερολογίας 21 λεπτά, χρόνοι που σίγουρα είναι προς όφελός

σας και αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον μας να ακουστούν οι απόψεις της Ένωσης Γονέων,

λαμβάνοντας υπόψη ότι πήρατε για ένα θέμα συζήτησης χρόνο που αντιστοιχεί σε επτά θέματα.

Επιπλέον, σας είπα ότι θα δοθεί ο λόγος στους Γονείς που ήταν στο ακροατήριο μετά το πέρας όλων των εισηγήσεων. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι με τους περισσότερους Γονείς που ήταν στο ακροατήριο είμαστε φίλοι, γείτονες και συμμαθητές από τα παιδικά μας χρόνια και σίγουρα εγώ θα ήμουν ο τελευταίος που δεν θα ήθελε να τους ακούσει.

Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή δεν κατανοώ την δυσαρέσκεια σας ως προς τους χειρισμούς του Προέδρου. Αυτό που μου προξενεί ιδιαίτερη περιέργεια είναι, ενώ δεχτήκατε αρχικά τους κανόνες που έθεσα για την συζήτηση, ποιοι ήταν οι πραγματικοί λόγοι που σας οδήγησαν να αναιρέσετε κατά την δευτερολογία σας και να πυροδοτήσετε το κλίμα με την αποχώρηση σας ?

Δεύτερον, ως προς το θέμα που αναφέρετε σχετικά με τον χαρακτηρισμό προς το πρόσωπο σας από τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σας ενημερώνω ότι δεν ακούστηκε εκείνη την στιγμή της συζήτησης πάρα μόνο στην απομαγνητοφώνηση. Είναι προφανές                           ότι ούτε εσείς το ακούσατε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διότι θα είχατε διαμαρτυρηθεί εντόνως τη στιγμή εκείνη. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν το άκουσα και εγώ κατά τη συνεδρίαση, επιπλέον δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω σε ποιόν απευθυνόταν ο κ. Πετράκης, αν πιστεύετε όμως ότι απευθυνόταν σε εσάς προτιμότερο είναι να τον εγκαλέσετε εσείς απευθείας και όχι μέσω του Πρόεδρου. Συνεπώς, δεν αμέλησα να σας προστατέψω όπως ισχυρίζεστε, σε κάθε περίπτωση όμως, σας υπόσχομαι ως Προέδρος ότι θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής να ανακαλέσει άμεσα στην επόμενη συνεδρίαση, ανεξαρτήτως αν ή έκφραση αυτή απευθύνεται σε εσάς ή κάπου αλλού.

Τρίτον, επειδή έχω διατελέσει Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και γνωρίζω καλά τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και έχοντας άψογη συνεργασία με τις Σχολικές             Κοινότητες και τους Συλλόγους Γονέων κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θεώρησα σωστό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να κάνω κάποιες προτάσεις προς εσάς με στόχο την καλύτερη συνεργασία Δήμου και Ένωσης Γονέων.

Ειδικότερα, ως προς τον υπολογισμό των δαπανών εκτιμώ ότι αν είχατε επισκεφθεί τις σχολικές επιτροπές και είχατε συνομιλήσει εκτενώς με τους Πρόεδρους και τις υπηρεσίες του Δήμου σίγουρα θα ήσασταν σε θέση να παρουσιάσετε κάτι πιο συγκεκριμένο ως προς την αύξηση της επιχορήγησης στο


Συμβούλιο. Αντιθέτως αντί να εκτιμήσετε τις παραινέσεις μου θετικά, αναφέρετε στην επιστολή σας ότι

έκανα κατάχρηση χρόνου. Ειλικρινά λυπάμαι για τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τις απόψεις των

άλλων.

Κυρία Ξανθάκη,   σας διαβεβαιώνω ότι ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα διευθύνω τη

συνεδρίαση σύμφωνα με τον κανονισμό και κατά την προσωπική μου κρίση ακόμα και αν αυτή

θεωρείται από κάποιους ως κατάχρηση χρόνου, αποφεύγοντας κάθε είδους πιέσεις και υποδείξεις

τρίτων, έχοντας ως κύριο μέλημα να διασφαλίσω την εύρυθμη λειτουργία των συνεδριάσεων εντός

κόσμιας ατμόσφαιρας και κανονιστικών πλαισίων.

Κλείνοντας, πιστεύω ακράδαντα ότι τα καίρια θέματα της εκπαίδευσης και των σχολείων, μας αγγίζουν

όλους στον ίδιο βαθμό και δεν πρέπει να γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης και προσωπικής προβολής

αλλά να αποτελούν πεδίο συναίνεσης και συνεργασίας με κύριο στόχο την βελτίωση της ποιότητας

ζωής των μαθητών και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Στο πνεύμα αυτό, οφείλουμε όλοι μας να συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση τα θέματα που απασχολούν την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων.Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νίκος Κουκής

Την Επιστολή μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ ->ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...