29 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.- Τρίτη 4/02/2020 και ώρα 19:30


Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, την Τρίτη 4/02/2020 και ώρα 19:30, στο Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου Λυκείου Παπάγου (Αίθουσα Διδασκαλίας Λυκείου), είσοδος από οδό Ιωνίας
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υπογραφή Πρακτικών 
2. Κινητοποίηση ΚΤΥΠ
3. Ενημερώσεις (από ΔΣ, Εκπροσώπους Επιτροπών κ. λ. π.)
4. Εκκρεμότητες
5. Άλλα Θέματα 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης είναι ανοιχτές για όλους τους εκπροσώπους της, καθώς και για τα μέλη των Δ.Σ. και των Συλλόγων Γονέων των μελών της.

Η Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας
Ξανθάκη Μαργαρίτα                               Προφίλης Χρήστος

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...