10 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ


Μετά την κυβερνητική απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων για διάστημα 14 ημερών, η Ένωση Γονέων, προτρέπει τους Συλλόγους Γονέων να προχωρήσουν σε αναστολή των δραστηριοτήτων τους και των προγραμματισμένων εκδηλώσεων ή/και συνελεύσεών τους όταν αυτές αφορούν σε κλειστούς χώρους και σε συνθήκες συνωστισμού, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...