17 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

  
ΠΡΟΣ:ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 23/10/2018 και ώρα 19:30, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού (17ης Νοεμβρίου 119 - Χολαργός)
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.     Ορισμός ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης
2.     Λήψη απόφασης για κατάθεση ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση του νόμου που αφορά στα ολιγομελή
3.     Κάλυψη εξόδων Νεοσύστατων Συλλογων για νομιμοποίηση καταστατικου (Εισήγηση Α.Καβάσιλα)
4.     Στατική επάρκεια σχολικών κτιριων
5.     Γραφική ύλη Νηπιαγωγείων
6.     Ενημέρωση για το θέμα του 2ου Γελ Χολαργού
7.     Ενημέρωση για την κάλυψη των Γ.Σ. & εκλογών Συλλόγων
8.     Άλλα Θέματα

Η Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας
Μαργαρίτα Ξανθάκη                                   Άλκηστις Καβάσιλα

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...