08 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Πρακτικό Ανασυγκρότησης σε σώμα της 30ης/06/2021, του οποίου είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις από τους ρόλους των Προέδρου και Αντιπροέδρου των Μαργαρίτα Ξανθάκη και Σωτήρη Μαργέτη, αντίστοιχα, λόγω της επικείμενης (στις 31/08/2021) αυτοδίκαιας αποχώρησής τους από την Ένωση, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού έχει ως εξής:

 Πρόεδρος           Προφίλης Χρήστος 

Αντιπρόεδρος     Φαράζογλου Θεόδωρος 

Γραμματέας       Χρονοπούλου Ρουμπίνη 

Ταμίας               Αυγερινός Γιώργος 

Μέλη                Μακρής Μάκης 

                         Μαργέτης Σωτήρης 

                         Ξανθάκη Μαργαρίτα

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...