23 Δεκεμβρίου 2021

Ψήφισμα της ΓΣ των Αντιπροσώπων για την Καθαριότητα

 

Προς: 

Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, κ. Αποστολόπουλο

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

«Για την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων και συνέχισης παροχής των εργασιών των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων».


Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με τη νέα έξαρση της πανδημίας του covid-19 καθώς και τα κρούσματα που εμφανίστηκαν το προηγούμενο διάστημα σε σχολεία του δήμου μας, είναι έκδηλη η ανησυχία των γονέων για την προστασία της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του βοηθητικού προσωπικού και των οικείων τους, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής συνέχιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό απαιτούμε να ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία του Δήμου, ώστε να είναι εφικτή η πιστή τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και μετά τη λήξη του, για την τακτική και σε κάθε διάλειμμα απολύμανση αιθουσών, κοινόχρηστων επιφανειών και τουαλετών.

Στην απάντηση του Δήμου σε σχετική επιστολή της Ένωσης Γονέων (αρ. πρωτ. 19281-25/10/2021), αναφέρεται ότι με βάση την έγκριση που υπάρχει από το αρμόδιο Υπουργείο δίνεται η δυνατότητα για 46 άτομα μέγιστο αριθμό υπαλλήλων ή 139 εργατοώρες ημερησίως και ότι αυτή τη στιγμή απασχολούνται στα σχολεία του Δήμου 27 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες), 4 υπάλληλοι μερικούς απασχόλησης (3 ώρες) και 2 ΙΔΑΧ, που καλύπτουν συνολικά 200,5 ώρες. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι επιπρόσθετες ώρες καλύπτονται με δαπάνη του Δήμου, έπειτα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επομένως, προκύπτει η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον προσωπικού καθαριότητας με αύξηση της δαπάνης από ιδίους πόρους του Δήμου, τη στιγμή μάλιστα που δεν αιτιολογείται στη σχετική απάντηση ο λόγος για τον οποίο ο Δήμος πλέον της ετήσιας δαπάνης που καταβάλει δεν έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τις συμβάσεις μερικούς απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης ούτε και να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις.

Ταυτόχρονα, είναι επείγουσα ανάγκη ο Δήμος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το αρμόδιο υπουργείο για την εξασφάλιση, χωρίς να υπάρξει κενό διάστημα, της συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων που απασχολούνται μέσω του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ και των οποίων οι συμβάσεις λήγουν από 2/1/2021 έως 12/2/2021, καθώς και να εξασφαλιστούν υπάλληλοι σε σχολεία που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Είναι γνωστό ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι επιτελούν πολύ σημαντικά και απαραίτητα καθήκοντα για τη λειτουργία των σχολείων, που συμπεριλαμβάνουν σε αρκετές περιπτώσεις και βοήθεια στην καθαριότητα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη να επιλυθεί μόνιμα και οριστικά το πρόβλημα του προσωπικού καθαριότητας και του βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία.

Επειδή αντιμετωπίζουμε τη μόρφωση και την υγεία των παιδιών μας ως ύψιστα αγαθά, απαιτούμε από την πολιτεία και το Δήμο να εξασφαλίσει τα αυτονόητα, να μη λογίζονται αυτά ούτε ως κόστος, ούτε ως αντικείμενο γραφειοκρατικών διαδικασιών ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς που έχουν στην ευθύνη τους τη λειτουργία των σχολείων.

Για όποια καθυστέρηση και ολιγωρία που τα θέτει σε κίνδυνο, οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και ως Ένωση Γονέων θα κινηθούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να προστατεύσουμε τη μόρφωση και υγεία των παιδιών μας και της σχολικής κοινότητας.

1-12-2021

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...