14 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση για τη Δημιουργική Απασχόληση και το Summer Camp του ΔΟΠΑΠ

Πριν λίγες ημέρες ο Δήμος Παπάγου Χολαργού ανακοίνωσε τη διοργάνωση δύο προγραμμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης για τους μαθητές των σχολείων της κοινότητας. Το ένα επί πληρωμή το οποίο περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες και το άλλο δωρεάν το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που τελειώνουν την Α' Δημοτικού έως και την Ε' Δημοτικού, αξιοποιώντας χώρους δύο Δημοτικών σχολείων του Δήμου και το οποίο χωρίζεται σε τρεις περιόδους από 20 Ιουνίου έως 29 Ιουλίου.

Ως Ένωση Γονέων έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα και στο παρελθόν για την ανάγκη θερινής δημιουργικής απασχόλησης όλων των μαθητών του Δήμου μας, χωρίς ηλικιακούς ή οικονομικούς περιορισμούς. Δίνουμε επίσης έμφαση στην ποιότητα των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά. Ιδίως για το πρόγραμμα της δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης, η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι η χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχει η ιδιωτική εταιρεία που το αναλαμβάνει, το υποβιβάζει σε απλή φύλαξη.

Το Summer Camp του ΔΟΠΑΠ, αν κι έχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά, ωστόσο είναι απαγορευτικό για πολλές οικογένειες λόγω του μεγάλου κόστους συμμετοχής.

Μεγάλο κενό δημιουργείται εξάλλου στην κάλυψη αναγκών απασχόλησης για τα παιδιά προνηπίου και νηπίου, εφόσον δεν προβλέπεται η συμμετοχή τους σε κάποιο από τα προγράμματα, καθώς και για τα παιδιά του γυμνασίου που μπορούν να συμμετέχουν μόνο στο επί πληρωμή Summer Camp του ΔΟΠΑΠ. Έτσι οι εργαζόμενοι γονείς των παιδιών μικρότερης ηλικίας θα αναγκαστούν να πληρώσουν για να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ταυτόχρονα τα μεγαλύτερα παιδιά θα μένουν σπίτι τους μην έχοντας τη δυνατότητα της δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης κατά τη θερινή περίοδο.

Για όλα τα παραπάνω ως Ένωση Γονέων ζητάμε από το Δήμο:

1) Το δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης να καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών και χωρίς αποκλεισμούς για παιδιά που θα δηλώσουν 2 ή 3 περιόδους. Να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις και για όλες τις περιόδους με αξιοποίηση κι άλλων σχολείων και προσωπικού.  Η κάλυψη δε περισσοτέρων αιτήσεων πρέπει να είναι πραγματική και όχι με τεχνάσματα σμίκρυνσης των ημερών κάθε περιόδου. Να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του προγράμματος προσφέροντας στους μαθητές ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

2) Να μειωθεί το κόστος συμμετοχής στο αθλητικό Summer Camp, ώστε να είναι προσιτό σε περισσότερες οικογένειες. Ιδιαιτέρως σε αυτήν την περίοδο που διανύουμε, όπου το εισόδημα των περισσότερων οικογενειών συμπιέζεται ασφυκτικά.

3) Να δημιουργηθούν επιπλέον δωρεάν προγράμματα απασχόλησης για προνήπια-νήπια καθώς και για μαθητές Γυμνασίου προσαρμοσμένα στις ηλικιακές ανάγκες με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...