Σχετικά με την Ένωση

Η Ένωση Γονέων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού είναι δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης. 

Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι Σύλλογοι Γονέων του Δήμου. 

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ένωση εκπροσωπείται στις ακόλουθες επιτροπές του Δήμου

  • Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)
  • Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ)
  • Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
  • Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και 
  • Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας. 

Δελτίο τύπου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το 4ο Νηπιαγωγείο και 4ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκαν οι νέες (;;;) προτάσεις κατοίκων ...