Σχετικά με την Ένωση

Η Ένωση Γονέων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού είναι δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης. 

Μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι Σύλλογοι Γονέων του Δήμου. 

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ένωση εκπροσωπείται στις ακόλουθες επιτροπές του Δήμου

  • Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)
  • Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ)
  • Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
  • Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και 
  • Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας. 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο σχολείο στην κοινότητα Παπάγου

Μύθος 1: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα σχολεία στην κοινότητα Παπάγου Απάντηση: Παρά τις ανακοινώσεις για προβλεπόμενες εγγραφές λιγότερων...