07 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥΑποτέλεσμα εικόνας για θερινος κινηματογραφος χολαργου


ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
 ΟΧΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

Σε σχέση με την απόφαση της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (Μάιος 2018), που αφορά στην παραχώρηση του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Χολαργού στον ΔΟΠΑΠ για εκμίσθωση και λειτουργία θερινού κινηματογράφου, η Ένωση Γονέων ενημερώνει για τα εξής:
Για μια σειρά ετών, καίτοι γνωρίζουμε ότι η παραχώρηση σχολικών χώρων για εμπορικούς σκοπούς (εκτός των σχολικών κυλικείων) δεν υποστηρίζεται με σαφήνεια από το υπάρχον νομικό πλαίσιο, η Ένωση Γονέων, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία αλλά και ανάγκη των κατοίκων του Χολαργού να απολαμβάνουν τα οφέλη ενός θερινού κινηματογράφου, προσπάθησε, κατ΄ επανάληψη να θωρακίσει την παραχώρηση με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, έχοντας στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και ένα ελάχιστο ανταποδοτικό όφελος για την σχολική κοινότητα.
 Για τον λόγο αυτό στο παρελθόν, μετά από εισηγήσεις των αντιπροσώπων της Ένωσης στην Α΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή, οι αποφάσεις της Σχ. Επιτροπής κατέληγαν στο να περιλαμβάνουν όρους για την έγκαιρη παράδοση του σχολικού χρόνου (ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για καθαρισμό της σχολικής μονάδας), την αποκατάσταση των ζημιών και την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ από τον επιχειρηματία (ώστε να μην επιβαρύνεται η Σχολική Επιτροπή με έξοδα που δεν προκύπτουν ουσιαστικά από τη χρήση της σχολικής κοινότητας) και τέλος την καθημερινή διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε μαθητές των σχολείων του Δήμου μας (20-30 εισιτήρια καθημερινώς).
Η ιστορία αποδεικνύει ότι οι όροι και προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, πέρυσι (Σεπτέμβριος 2017) το σχολείο παραδόθηκε με καθυστέρηση (σε σχέση με την καθορισμένη στην απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ημερομηνία), με ζημιές στο προαύλιο τις οποίες δεν αποκατέστησε ο επιχειρηματίας, με λογαριασμούς ΔΕΚΟ απλήρωτους μέχρι και σήμερα (κατά δήλωση του Προέδρου της Σχ. Επιτροπής). Όσο για την διάθεση των 20 δωρεάν εισιτηρίων, καθημερινώς, η Ένωση Γονέων, έγινε αποδέκτης πολλών παραπόνων (που αφορούσαν τον τρόπο διάθεσης των δωρεάν εισητηρίων) από γονείς του Δήμου.
Έχοντας γνώση όλων αυτών των στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη της τις θέσεις αντιπροσώπων της Ένωσης που ασχολήθηκαν με το θέμα, η αντιπρόσωπος της Ένωσης στην Σχολική Επιτροπή, τοποθετήθηκε γραπτώς κατά της παραχώρησης του προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Χολαργού για να μισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί για θερινό κινηματογράφο.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων στηρίζει την θέση της αντιπροσώπου της Ένωσης στην Επιτροπή.  Η Ένωση Γονέων, με την ιδιότητά της ως δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης του γονεϊκού κινήματος, έχει την υποχρέωση να πληροφορεί όλους τους γονείς για την σημασία τέτοιων πρακτικών και να εξηγεί με σαφήνεια τη θέση της και τους λόγους της διαφοροποίησής της, σε πορεία χρόνου, στο θέμα αυτό.
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, ότι από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που καταγράφονται στην φετινή (Μαίος 2018), πλειοψηφική, απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για την παραχώρηση του  χώρου, μόνο ο όρος περί έγκαιρης παράδοσης (31/8/2018) αναφέρεται στην διακήρυξη που δημοσιεύτηκε  για την μίσθωση του χώρου . 

Υπάρχουν όρια στο πόσα μπορεί να παραβλέψουμε προς χάρη της κοινωνικής ωφέλειας, σε ότι αφορά την χρήση και την συντήρηση των σχολικών χώρων, πόσο δε όταν δεν υπάρχει κανένα ανταποδοτικό όφελος για την σχολική κοινότητα, τουναντίον δημιουργούνται ζημίες που κοστίζουν στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί και οι ζημιές στο προαύλιο που δεν έχουν καλυφθεί από τους μισθωτές επιχειρηματίες τα προηγούμενα χρόνια, θα επιβαρύνουν την Σχολική Επιτροπή  με ποσά που θα λείψουν από όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας.
Παρόλα αυτά κάποιοι θέλουν να πείσουν, εμάς τους γονείς, ότι τα 20 δωρεάν εισιτήρια είναι ικανό αντάλλαγμα ώστε να δεχθούμε τις ζημιές και τις ελλείψεις που θα προκύψουν στα σχολεία των παιδιών μας από την πληρωμή λογαριασμών που βαρύνουν άλλους.
Είμαστε οι γονείς που επιθυμούμε να απολαύσουμε τον θερινό κινηματογράφο, είμαστε οι ίδιοι γονείς που θα διαμαρτυρηθούμε και θα αντισταθούμε για τις ζημιές και το βρώμικο σχολείο που θα παραλάβουν τα παιδιά μας τον Σεπτέμβριο. Είμαστε εμείς που φορολογούμαστε για να πληρώνονται τα έξοδα και η συντήρηση των σχολείων, είμαστε εμείς που πρώτοι θα διαφυλάξουμε τον χώρο στον οποίο ζούνε τα παιδιά μας καθημερινά επί 9 μήνες τον χρόνο. Είμαστε εμείς που δεν τοποθετηθήκαμε άκριτα, αλλά αφού προηγουμένως διαπιστώσαμε ότι δεν φτάνει μόνο να τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις αλλά πρέπει και να τηρούνται.
Για όλα όσα προαναφέρθηκαν η Ένωση Γονέων στέκεται με κριτική διάθεση απέναντι στο θέμα της παραχώρησης του προαυλίου του 1ου Δημοτικού Χολαργού, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να παραδοθεί ο χώρος στην ορισμένη ημερομηνία και κινούμενη με κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να καλυφθούν οι ζημιές και οι λογαριασμοί από τους μισθωτές του και όχι από την Σχολική Επιτροπή.
Η Ένωση Γονέων Παπάγου – Χολαργου θεωρεί ότι το θέμα μπορει να έχει λύση με τη μεταφορά λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου σε μόνιμο – εκτός σχολείου – χώρου, η εξεύρεση του οποίου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Για την Ένωση γονέων τα σχολεία ανήκουν καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου στα παιδιά.
Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...