26 Ιουλίου 2019

Αίτημα ενημέρωσης για τα σχολεία του Δήμου μαςΜετά από  δυο συνεχόμενες αναβολές προγραμματισμένων συναντήσεων με την δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας (με δική της ευθύνη), προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία των καλοκαιρινών εργασιών και γενικότερα για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας και αφορούν στα σχολεία, στείλαμε  εγγράφως ερωτήματα για  τα θέματα που μας απασχολούν ζητώντας να έχουμε απαντήσεις το συντομότερο δυνατόν. Τα θέματα όπως στάλθηκαν έχουν ως εξής:

Α. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΙΕΤΙΑΣ  2018  ΚΑΙ  2019 .
          1. Ποιες προγραμματισμένες  εργασίες  συντήρησης  και σε ποιες  σχολικές  εγκαταστάσεις  έγιναν κατά το έτος  2018 ;
          2. Ποιες προγραμματισμένες  εργασίες  συντήρησης  και σε ποιες  σχολικές  εγκαταστάσεις  θα γίνουν κατά το έτος  2019 ;
          3. Ποιες εργασίες που έγιναν ή θα γίνουν σε σχολικές  εγκαταστάσεις, δεν ήταν προγραμματισμένες αλλά κρίθηκε απαραίτητο   να πραγματοποιηθούν για την εύρυθμη λειτουργία τους ;  Ποιες  από τις προγραμματισμένες  εργασίες αναβλήθηκαν ή μετατοπίστηκαν  για το  έτος 2020 ;
          4. Ποιο  είναι  το συμπέρασμα των Τ.Υ. του Δήμου για τις εργολαβίες  διετίας  ,θεωρούνται καλύτερες και αποτελεσματικότερες από τις προηγούμενες που ήταν μονοετείς ;  

Β. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
           1. Οι προγραμματισμένες  εργασίες  ανάπλασης  αύλειων χώρων των σχολικών εγκαταστάσεων  (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ) σε ποιο στάδιο  βρίσκονται  και πότε υπολογίζετε  να υλοποιηθούν ;

Γ.  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΑΝΑΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΤΕΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  1ου  ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
          1. Οι προγραμματισμένες  εργασίες  ανακατασκευής  στέγης και ενεργειακής  αναβάθμισης του 1ο Λυκείου Χολαργού  σε ποιο στάδιο  βρίσκονται  και πότε υπολογίζετε  να υλοποιηθούν ;

Δ.  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Έχουν πραγματοποιηθεί  έλεγχοι σε όλες τις  σχολικές εγκαταστάσεις  μετά τον πρόσφατο σεισμό (19/7/19) ; Εάν ναι  σε ποιες  έχουν εντοπισθεί  προβλήματα και  εάν  όχι πότε προβλέπεται  να ολοκληρωθεί  ο έλεγχος στο σύνολο των  σχολικών εγκαταστάσεων  ;
2. Για ποιες σχολικές  εγκαταστάσεις  υπάρχουν  μελέτες  στατικής  επάρκειας  ;  Πότε θα υπάρξουν μελέτες  στατικής  επάρκειας  για το σύνολο των  σχολικών εγκαταστάσεων  ;

Ε.  ΙΔΡΥΣΗ  ΝΕΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΥΠ
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται  οι  εργασίες  ίδρυσης  των  νέων  σχολικών  μονάδων  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  του  δήμου ;
          α.  Συγκρότημα  2ου  και 3ου  Νηπιαγωγείου Χολαργού (ΟΤ  117
          β.  Δημοτικό Σχολείο Χολαργού  (οδός ΚΛΕΙΟΥΣ)
          γ. Δημοτικό Σχολείο  Παπάγου  (μεταξύ  οδών Αργυροκάστρου και Παναγιώτου)
2. Τι ενέργειες έχουν γίνει για τον απαχαρακτηρισμό, τμήματος του σχολικού συγκροτήματος των 2ου και 3ου Δημοτικών  Σχολείων  Παπάγου, ως δασικού. 

Θα ενημερώσουμε για όποια απάντηση μας δοθεί.

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...