06 Νοεμβρίου 2019

ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού με την παρακάτω επιστολή του καταγγέλει σοβαρά προβλήματα και ζητά από τους υπεύθυνους να δώσουν λύση.


Προς 
 • Δήμαρχο Παπάγου- Χολαργού κ. Αποστολόπουλο
 • Αντιδήμαρχο Παιδείας, Τεχνικών έργων & Ποιότητας Ζωής, κ. Τράκα
 • Πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Πετράκη
 • Προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κ. Ανδρώνη
 • Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής

Κοινοποίηση
 • Διευθύνσεις 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού
 • Ένωση Γονέων Παπάγου- Χολαργού
 • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόμνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
 • Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Παπάγου- Χολαργού
 • Σύλλογος δασκάλων «Περικλής»
 • Μέσα Μαζικής ΕνημέρωσηςΚυρίες και κύριοι,
Στο σχολείο μας έχουμε βρεθεί μπροστά σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με τη λήξη της σύμβασης εργαζομένου γενικών καθηκόντων, η οποία μετά την παράταση που δόθηκε, έληξε την Παρασκευή 25/10/2019.
 Έτσι το σχολείο μας έχει μείνει χωρίς υπάλληλο: 
 • Να επιβλέπει την είσοδο και έξοδο των μαθητών
 • Να αναλαμβάνει την τραπεζοκομία για τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο σχολείο
 • Και ΚΥΡΙΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ που είναι πολύ επιβαρυμένες καθώς τα 2 σχολεία μαζί συγκεντρώνουν 470 μαθητές.
Υπογραμμίζεται έτσι για άλλη μια φορά το πρόβλημα που προκύπτει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έχει αιτία την έλλειψη μόνιμου και σταθερού προσωπικού πλήρους ωραρίου για την καθαριότητα, τη φύλαξη, την τραπεζοκομία.
Την προηγούμενη χρονιά η πρόσληψη υπαλλήλου γενικών καθηκόντων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, έδωσε μια πρόσκαιρη λύση. Όπως και μια νέα παράταση στους υπάρχοντες υπαλλήλους έως να προσληφθούν οι υπάλληλοι με τη νέα προκήρυξη θα αποτελούσε επίσης μια λύση. 
Επιπρόσθετα, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε ήδη εξομαλυνθεί και να είχε βρεθεί λύση, εφόσον ο Δήμος- αναγνωρίζοντας την ύπαρξη μιας υγειονομικής βόμβας μέσα στο σχολείο- είχε έγκαιρα  ασχοληθεί και επιληφθεί του ζητήματος προχωρώντας σε έκτακτα μέτρα (π.χ κάλυψη των αναγκών από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, την πρόσληψη προσωπικού με βάση το νόμο 21/90, παραγρ. 21, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών αναγκών κ.α.) μέχρι να υπάρξουν οι νέες προσλήψεις μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Παρά τις δυνατότητες αυτές αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί καμία λύση από τον αρμόδιο φορέα που έχει στην ευθύνη του την καθαριότητα των σχολείων που είναι ο Δήμος.
Από επαφές που είχαν γονείς με εκπροσώπους του Δήμου, καθώς και με τις Διευθύνσεις των 2 σχολείων προτάθηκε στο Σύλλογο ως μοναδική λύση να δεχτούν οι Σύλλογοι των 2 σχολείων σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις να δώσουν οι ίδιοι λύση, δηλαδή με ίδιους πόρους να απασχοληθούν παράνομα εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Δεν αποδεχόμαστε ότι είναι ευθύνη της Διεύθυνσης, πολύ περισσότερο του Συλλόγου Γονέων να “προσλαμβάνει” παράνομα (χωρίς ασφάλιση και χωρίς να διευκρινίζεται ποιος έχει την ευθύνη αν κάτι τους συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους) τους εργαζόμενους που έχει υποχρέωση ο Δήμος να προσλάβει νόμιμα. 
Οι γονείς είμαστε οι πρώτοι και άμεσοι ενδιαφερόμενοι για τα ίδια μας τα παιδιά, για να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου δηλαδή να υπάρχει επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό, ασφαλή κτίρια, καθαρό σχολείο, λειτουργία των αναγκαίων υπηρεσιών τραπεζοκομίας και φύλαξης. Δε δεχόμαστε για τις ελλείψεις που υπάρχουν στο σχολείο μας να θεωρείται ότι για την επίλυσή τους είναι υπεύθυνοι οι γονείς. Για τη λειτουργία των σχολείων υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που με ευθύνη τους αυτά λειτουργούν ή υπολειτουργούν.
Γι’ αυτό και με την παρούσα επιστολή απευθυνόμαστε σε αυτές ώστε να επιληφθούν επειγόντως του θέματος και να υπάρξει άμεση λύση.

 Χολαργός  5.11.2019

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...