08 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Πρακτικό Ανασυγκρότησης σε σώμα της 30ης/06/2021, του οποίου είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις από τους ρόλους των Προέδρου και Αντιπροέδρου των Μαργαρίτα Ξανθάκη και Σωτήρη Μαργέτη, αντίστοιχα, λόγω της επικείμενης (στις 31/08/2021) αυτοδίκαιας αποχώρησής τους από την Ένωση, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού έχει ως εξής:

 Πρόεδρος           Προφίλης Χρήστος 

Αντιπρόεδρος     Φαράζογλου Θεόδωρος 

Γραμματέας       Χρονοπούλου Ρουμπίνη 

Ταμίας               Αυγερινός Γιώργος 

Μέλη                Μακρής Μάκης 

                         Μαργέτης Σωτήρης 

                         Ξανθάκη Μαργαρίτα

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...