04 Φεβρουαρίου 2022

Εισήγηση για τη Χωροταξική Κατανομή των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α' Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2022-2023


Η πρόταση της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού για τη 
Χωροταξική Κατανομή των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α' Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2022-2023 απεστάλη στους Δημοτικούς Συμβούλους προς μελέτη και θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, 8 Φεβρουαρίου 2022.

Διαδικασίες λήψης απόφασης της ΔΕΠ

Είναι απαραίτητη μια ιστορική αναδρομή ώστε να είναι ενήμεροι όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Στη Συνεδρίαση της ΔΕΠ στις 13/12 για τα όρια στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου μας, διαπιστώθηκε ότι η εισήγηση ήταν ελλιπής, καθώς περιλάμβανε μόνο τις οδούς που αποτελούν τα όρια του κάθε σχολείου, χωρίς ωστόσο καμία ενημέρωση για το πόσα παιδιά της Α’ Δημοτικού κατανέμονται σε κάθε σχολείο. Η ενημέρωση αυτή έγινε τελικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και προκάλεσε ενστάσεις και αντιδράσεις από μέλη της ΔΕΠ και προσκεκλημένους διευθυντές σχολείων. Αυτό και μόνο το γεγονός, που αποδεικνύει την έλλειψη σχεδιασμού, θα έπρεπε να είναι αρκετό για να ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή έναν ουσιαστικό διάλογο με τη σχολική κοινότητα και να επανέλθει με μια νέα πρόταση σε νέα συνεδρίαση της ΔΕΠ.

Εξάλλου, και η πρόεδρος της ΔΕΠ κατά τη λήξη της συνεδρίασης είπε ότι θα επανέλθει με νέα πρόταση. Αντί γι’ αυτό, η Δημοτική Αρχή προώθησε την εισήγηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, με τη δικαιολογία ότι έληγε η προθεσμία κατάθεσης της εισήγησης που ζητούσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, ενώ τα μέλη της ΔΕΠ ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν της λήξης της συνεδρίασής της, ότι η πρόταση της Προέδρου περνάει κάνοντας χρήση της διπλής ψήφου που έχει σε περίπτωση ισοψηφίας.

Συμπέρασμα

Είναι ηχηρή η απουσία όχι μόνο ουσιαστικής συζήτησης με τη σχολική κοινότητα, αλλά και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού εκ μέρους του Δήμου και της Διεύθυνσης, που να καθορίζει τα όρια των σχολείων με βάση την ισοκατανομή των μαθητών σε αυτά σε σχέση με τη λειτουργικότητά τους. Έτσι, αντί να προταθεί η όσο το δυνατόν αναλογικότερη κατανομή των μαθητών στα σχολεία, σε μια κατεύθυνση αποσυμφόρησης που τόσο έχουμε ανάγκη, τελικά η εισήγηση προκαλεί εκ νέου υπερσυσσώρευση μαθητών σε σχολεία, πέραν της λειτουργικότητάς τους. Είναι προφανές ότι στα κριτήρια της κατανομής των μαθητών και της χάραξης των ορίων, δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο η εγγύτητα, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος, ούτε είναι λύση υπέρ των μαθητών να αλλάζουν χρήση οι αίθουσες και να βαφτίζονται αίθουσες διδασκαλίας. Η εγγύτητα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα κριτήρια, όπως οι πραγματικές δυνατότητες των υποδομών ενός σχολείου, η έκταση των χώρων προαυλισμού, η αναλογία μαθητών/αριθμού τουαλετών, η διασφάλιση των απαραίτητων σε ένα σχολείο αιθουσών εργαστηρίων, εκδηλώσεων, το μέγεθος των αιθουσών διδασκαλίας.

Ο πρόχειρος σχεδιασμός είναι εμφανής και από τα στοιχεία που μετά από επανειλημμένα αιτήματα δόθηκαν τελικά όλα στην Ένωση από τη Δημοτική Αρχή κατόπιν της συνεδρίασης της ΔΕΠ, όπου έγινε μια και μόνο αλλαγή σε σχέση με τα περσινά δεδομένα, η μεταφορά ενός δρόμου στα όρια που καλύπτουν το 6ο Δημοτικό Χολαργού. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια λάθος απόφαση, να μείνουν σχολεία και στις δύο Κοινότητες με άδειες αίθουσες, την ίδια στιγμή που άλλα σχολεία θα είναι υπερκορεσμένα και ασφυκτικά γεμάτα. Εν προκειμένω προβλέπει ένα επιπλέον τμήμα της Α΄ δημοτικού για το 5ο Δημοτικό Χολαργού ένα από τα μικρότερα σχολεία του Δήμου μας, που θα υποχρεωθεί να φιλοξενεί επιπλέον 20-25 παιδιά. Επίσης, προβλέπει να φοιτήσουν στο 6ο Δημοτικό 20 μαθητές της πρώτης δημοτικού, όταν οι αίθουσες σε αυτό το σχολείο είναι πολύ μικρές και δεν μπορούν να φιλοξενούνται περισσότερα από 18 παιδιά στην τάξη. Την ίδια στιγμή, αφήνει ανεκμετάλλευτες αίθουσες στο 2ο & 3ο Δημοτικό Παπάγου και στο 2ο & 3ο Δημοτικό Χολαργού. Δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο επιπλέον προβλήματα, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο με την έξαρση της πανδημίας που το ζητούμενο είναι η αραίωση των τμημάτων και η εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων εγκαταστάσεων του δήμου μας.

Η Πρόταση της Ένωσης

Η Ένωση λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που έλαβε από τη γραμματεία του Δήμου, προχώρησε στη δημιουργία μιας πρότασης για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την επαναχάραξη των ορίων από τους αρμόδιους με κριτήρια πέρα από την εγγύτητα, τη λειτουργικότητα των σχολείων, την αναγκαιότητα αραίωσης των τμημάτων για λόγους υγειονομικούς και παιδαγωγικούς, των ειδικών συνθηκών όπως πχ οι μικρότερες αίθουσες διδασκαλίας στο 6ο Δημοτικό Χολαργού, ή οι ΠΡΟΚΑΤ και το ISOBOX στο 2ο-3ο Παπάγου.

Η πρότασή μας για την κατανομή στα σχολεία είναι η ακόλουθη:

  • 1ο Δημοτικό Παπάγου από 63 παιδιά που προτείνει ο Δήμος, να δεχτεί έως 57 παιδιά σε 3 τμήματα

  • 2ο και 3ο Δημοτικό Παπάγου από 38 να δεχτεί τα υπόλοιπα 44, σε 2 τμήματα. Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και 3ο τμήμα και άρα μπορεί να απορροφήσει παιδιά από ιδιωτικά σχολεία και μετακομίσεις ή και από το παράρτημα του νηπιαγωγείου που λειτουργεί στο ΓΝΑ. Στόχος, με τις επιπλέον εγγραφές θα είναι να φτάσει τουλάχιστον τα 57 παιδιά και να δημιουργήσει 3 τμήματα.

  • 1ο Δημοτικό Χολαργού, από τα 58 παιδιά που προτείνει ο Δήμος, να δεχτεί 56, χωρισμένους σε 3 τμήματα

  • 2ο και 3ο Δημοτικό Χολαργού από 47, να δεχτεί 72, σε 4 τμήματα

  • 4ο Δημοτικό Χολαργού από 34, να δεχτεί 36, σε 2 τμήματα

  • 5ο Δημοτικό Χολαργού από 40 να δεχτεί 18, σε 1 τμήμα

  • 6ο Δημοτικό Χολαργού από 20 να δεχτεί 17, σε 1 τμήμα

Έτσι τα τμήματα παραμένουν 5 για την κοινότητα Παπάγου με προοπτική να γίνουν 6 και από 10 στην πρόταση του Δήμου, σε όλη την κοινότητα Χολαργού γίνονται 11, με μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα τους 18.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ακόμα κι αν μεταβληθούν οι τελικές εγγραφές μαθητών από μετακομίσεις ή εγγραφές σε δημόσια δημοτικά από ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ο τελικός αριθμός μαθητών ανά τάξη δε θα είναι υπερβολικά μεγάλος.

Είναι αλήθεια ότι σε ορισμένα σημεία τα όρια είναι πολύ κοντά με τα σχολεία στην κοινότητα Χολαργού και εκεί δεν μπορούν να μεταβληθούν. Μαθητές που μένουν ακόμα και απέναντι πχ από το 5ο Δημοτικό Χολαργού, ανήκουν στο 1ο Δημοτικό Χολαργού. Υπάρχει όμως και μία μεγάλη περιοχή στο Δήμο, κοντά στη Λ. Μεσογείων, από την οποία οι μαθητές θα μεταβούν σε όποιο σχολείο κι αν ανήκουν διανύοντας μία σχετική απόσταση με το αυτοκίνητο. Για αυτούς τους 109 μαθητές με τα φετινά στοιχεία (βλ. Παράρτημα), δεν είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή αν πρέπει να μεταβούν στο 1ο Δημοτικό Παπάγου, στο 5ο, ή στο 1ο Δημοτικό Χολαργού, αν έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος καταμερισμός και γίνεται πιο αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίστοιχη μεταβολή μπορεί να γίνει τόσο σε αυτήν την περιοχή, όσο και γενικότερα στα όρια, ώστε διαδοχικά να μετακινηθούν περισσότερα παιδιά στα 2ο & 3ο Δημοτικό Χολαργού, από τα οποία αποφοιτούν 4 τάξεις της ΣΤ και προβλέπονται με βάση την πρόταση του Δήμου 2 τάξεις της Α’ Δημοτικού για το 2022-2023.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η πρότασή μας που ζητάμε να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι:

  • Με ευθύνη της Προέδρου της ΔΕΠ και έχοντας στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία, καθώς και την επεξεργασία που έγινε από την Ένωση Γονέων με βάση τους χάρτες και τον τόπο κατοικίας των μαθητών (και την οποία θέτουμε στη διάθεσή της), να χαραχτούν νέα όρια που να εκπληρώνουν τα ως άνω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και μαθητές με αδέλφια που φοιτούν ήδη σε Δημοτικά του Δήμου, στοιχεία στα οποία ως Ένωση δεν έχουμε πρόσβαση.

  • Να ψηφιστεί ως εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών ανά σχολείο, με βάση την πρότασή μας.

  • Να σταλεί άμεσα η εισήγηση από την Πρόεδρο της ΔΕΠ με τα διορθωμένα όρια στη βάση των κριτηρίων που προτείνουμε ως Ένωση Γονέων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να λάβει την τελική απόφαση που είναι αρμοδιότητά της, πριν την έναρξη των εγγραφών για το έτος 2022-2023.

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...