08 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσης Γονέων με την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας και τις προέδρους των σχολικών επιτροπών

Κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Γονέων Παπάγου- Χολαργού, αντιπροσωπεία του Διοικητικού της Συμβουλίου συναντήθηκε με την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας του Δήμου κα Παρίση και τις προέδρους των Σχολικών Επιτροπών κα Γκούμα και κα Σουρανή.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προετοιμασία για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων τη νέα σχολική χρονιά.

Η Ένωση Γονέων, έχοντας σαφή εικόνα της κατάστασης των σχολείων, μέσα και από τη διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, έθεσε τις εξής προτεραιότητες για να επιτευχθεί η λειτουργία των σχολείων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών, σε μια σειρά τομείς.

Τα θέματα τα οποία ετέθησαν από πλευράς της Ένωσης Γονέων και ζητήθηκε εκ μέρους του Δήμου η έγκαιρη δρομολόγησή τους σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αλλά και η υποστήριξη μέσω του θεσμικού του ρόλου αιτημάτων των γονέων που αφορούν άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Α θμια Εκπαίδευση, Υπουργείο Εσωτερικών) αφορούν:

  • Τη σωστή κατανομή των μαθητών με την ολοκλήρωση των εγγραφών και την αντιμετώπιση τυχόν υπεράριθμων τμημάτων που προκύπτουν με κατεύθυνση τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.
  • Την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας για όλα τα σχολεία ώστε να τηρούνται στο ακέραιο τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.
  • Την έγκαιρη τοποθέτηση των Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων που έχουν εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου μας.
  • Τις απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται σε περίπτωση εφαρμογής της εξαγγελίας του Υπουργείου για επέκταση του ολοήμερου ωραρίου στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (τραπεζαρίες, τραπεζοκόμοι, καθαριστές, δάσκαλοι ολοήμερου κλπ.).
  • Τη δρομολόγηση των εργασιών για συντήρηση/ επισκευή των σχολικών κτιρίων μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού τους, και την εκπόνηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις εργασίες που προβλέπονται μέσω του προγράμματος Αντ. Τρίτσης.
  • Την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών αναγκών των σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσθετες δυσκολίες που προκύπτουν από τις ανατιμήσεις.  
Στην παρούσα φάση δεν λάβαμε ολοκληρωμένες και σαφείς απαντήσεις που να ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή έναρξη του σχολικού έτους. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Ένωσης Γονέων τονίστηκε ότι υπάρχουν περιθώρια κινήσεων εκ μέρους του Δήμου στο διάστημα πριν την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Για το λόγο αυτό το ραντεβού ανανεώθηκε για το Σεπτέμβριο, όπου όπως μας ανέφεραν οι συνομιλητές μας θα έχουν τα δεδομένα που απαιτούνται για πιο συγκεκριμένη εκτίμηση της κατάστασης.

Ως Ένωση Γονέων θα συνεχίσουμε να είμαστε σε εγρήγορση με στόχο τα σχολεία να ανοίξουν με όλο το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που απαιτείται, και η νέα σχολική χρονιά να βρει τα παιδιά μας σε ασφαλή και λειτουργικά σχολικά κτίρια

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...