09 Νοεμβρίου 2022

Επιστολή για τον αποκλεισμό μαθητών από τη διαδικασία αξιολόγησης στο ΚΕΔΑΣΥ και στήριξης στο Σύλλογο Γονέων 1ου Λυκείου Χολαργού

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σας είναι γνωστή η διαμαρτυρία γονέων, όπως έχει εκφραστεί μέσα από τα νόμιμα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους, σχετικά με την πρόβλεψη του νόμου 4823/2021 βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται σε μαθητές της Β; και Γ Λυκείου να αξιολογηθούν από τα ΚΕΔΑΣΥ για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Σημειώνουμε, δε, ότι αυτή η πρόβλεψη κατέστη γνωστή στους γονείς μέσω ερμηνευτικής εγκυκλίου η οποία είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης (Αρ.πρωτ.114766/Δ3, ημ/νια 21/09/2022) όπου στάλθηκε στους διευθυντές σχολικών μονάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 05/10/22 και η αναγραφόμενη καταληκτική ημ/νια είναι 31/08/2022).

Ασφαλώς γνωρίζετε πως οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αφορούν διαταραχές με μεγάλο εύρος, που δεν εξαλείφονται κατά την ώριμη ηλικία, ενώ ακόμα και στις πιο ήπιες περιπτώσεις δύνανται να προκαλέσουν αγχώδεις καταστάσεις που προκύπτουν από την ίδια τη διαδικασία όχι μόνο της γραπτής εξέτασης, αλλά και της προετοιμασίας προς αυτήν. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να υποστηρίζει τη στέρηση του δικαιώματος της αξιολόγησης για κάποιον μαθητή ύστερα από κάποια ηλικία. Μάλιστα, είναι ασφαλώς γνωστό και σε εσάς - όπως είναι σε κάθε γονέα μαθητή που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες - πως οι διαδικασίες αίτησης και ραντεβού για αξιολόγηση από τα ΚΕΔΑΣΥ είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, λόγω της υποστελέχωσής τους από το αναγκαίο προσωπικό & κατά τον μήνα Αύγουστο δεν δέχονται νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις για καμία αξιολόγηση.

Ως ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού σας επαναλαμβάνουμε το αίτημα που έχει καταθέσει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τις κοινοβουλευτικές ομάδες - και το οποίο ενστερνιζόμαστε: Να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους μαθητές Β και Γ Λυκείου να κάνουν αίτηση προς τα ΚΕΔΑΣΥ για την αξιολόγησή τους και εφόσον αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου να εξετάζονται προφορικά, και στις προαγωγικές εξετάσεις αλλά και στις Πανελλήνιες, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ίσχυε μέχρι την ψήφιση του εν λόγω νόμου ο οποίος επαναλαμβάνουμε δεν γνωστοποιήθηκε ούτε στις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις όλης της χώρας πολύ δε στους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, σας επαναλαμβάνουμε τα σχετικά αιτήματα που έχει ήδη καταθέσει - χωρίς να λάβει γραπτή απάντηση - ο Σύλλογος Γονέων 1ου Λυκείου Χολαργού, για αιτήματα γονέων που εκπροσωπεί και ζητούν να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά τους να αξιολογηθούν από το ΚΕΔΑΣΥ και εφόσον υπάρξει γνωμάτευση από τους αρμόδιους της επιτροπής ότι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου να εξετάζονται προφορικά. Στηρίζοντας τις ενέργειές του Συλλόγου Γονέων 1ου Λυκείου Χολαργού, σας ζητούμε και εμείς με τη σειρά μας τη γραπτή σας απάντηση όσον αφορά τα παραπάνω αιτήματα γονέων του 1ου Λυκείου Χολαργού, αλλά και γενικότερα για τις ενέργειές σας για την  κατάργηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρόβλεψης. 

Εν αναμονή των απαντήσεών σας

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...