10 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Σε εφαρμογή της απόφασης της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (1-03-2023), των σχετικών άρθρων του καταστατικού της Ένωσης και της νομοθεσίας που διέπει τις εκλογές των οργανώσεων γονέων, η εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή (στο εξής Ε.Ε.) συνεδρίασε στις 02-03-2023 και ώρα 21:00 στον Δήμο Παπάγου Χολαργού. Παρόντες ήταν όλα τα τακτικά μέλη της:

1. Δελή Μαρία

2. Μαργαρώνης Παναγιώτης

3. Σπυράτου Θάλεια


Σύμφωνα με την προφανή απαρτία, παρουσία και των 3 τακτικών μελών της Ε.Ε., προχώρησαν στην εκλογή του Προεδρείου αυτής, όπου εξέλεξαν Πρόεδρο της Ε.Ε. την Σπυράτου Θάλεια, Αντιπρόεδρο τον Μαργαρώνη Παναγιώτη και Γραμματέα την Δελή Μαρία.

Με βάση την ορισθείσα από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων ημερομηνία των εκλογών την Κυριακή 12/03/2023 και ώρες 17.00- 21.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού (Β.Μελά & Καραϊσκάκη), η Ε.Ε. αποφάσισε:

 1. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων ή/και τα ψηφοδέλτια, σε περίπτωση κατάρτισης συνδυασμών, να γίνει μέχρι Πέμπτη 09/03/2023 και ώρα 23:59.

 1. Οι υποψηφιότητες ή/και τα ψηφοδέλτια, σε περίπτωση κατάρτισης συνδυασμών, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email eforeutiki.papxol@gmail.com όπου θα αναφέρεται ευκρινώς το/τα εκλόγιμα όργανα για τα οποία τίθενται υποψηφιότητες :

 • Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Γονέων

 • Εξελεγκτική Επιτροπή

 • Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής

 • Εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)

 • Εκπρόσωπος στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εκπρόσωπος στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (ΔΕΔ)

 • Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Παραβατικότητας

 • Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ισότητας

 1. Οι υποψηφιότητες ή/και τα ψηφοδέλτια, σε περίπτωση κατάρτισης συνδυασμών, θα πρέπει να παραδοθούν στην Ε.Ε. και δια ζώσης έως και τις 17:00 της 10ης Μαρτίου 2023. Η δια ζώσης παράδοση των αιτήσεων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Για τον σκοπό αυτό παραθέτουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας στο τέλος της ανακοίνωσης.

 1. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων (ηλεκτρονικές και έντυπες) θα πρέπει να συνοδεύονται με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (Ονοματεπώνυμο, σχολείο που εκπροσωπεί, κινητό τηλέφωνο) και να φέρουν την υπογραφή αυτών. (επισυνάπτεται αίτηση)

Αίτηση που δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία αποκλείεται.

 1. Κατά την παραλαβή των υποψηφιοτήτων η Ε.Ε. θα αποστέλλει στον υποψήφιο αποδεικτικό email για την παραλαβή της υποψηφιότητάς του και κατά την δια ζώσης παράδοση θα εκδίδει αποδεικτικό παραλαβής της υποψηφιότητας.

 1. Η κατάρτιση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά ως προς το επώνυμο του υποψηφίου.

 1. Η τελική διαμόρφωση των υποψηφιοτήτων από την Ε.Ε. θα συνάδει πλήρως με τις αιτήσεις υποψηφιότητας που πληρούν τους παραπάνω όρους, σε αριθμό και εκλόγιμα όργανα.

 1. Κατόπιν της διά ζώσης συγκέντρωσης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, η Ε.Ε. θα αποφασίσει για την εγκυρότητά τους και θα ανακυρήξει τις υποψηφιότητες το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους αντιπροσώπους των νομιμοποιημένων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι αντιπρόσωποι των νομιμοποιημένων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, όπως αυτά νομιμοποιήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης της 1/3/2023 και που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Η ψηφοφορία γίνεται αποκλειστικά διά ζώσης, στην ημέρα, τις ώρες και τον τόπο που έχουν αποφασιστεί. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια Αντιπροσώπου (Υπεύθυνη Δήλωση).

Η απόδειξη της Ταυτοπροσωπίας για την συμμετοχή στην διαδικασία θα αποδεικνύεται από επίσημο Κρατικό Έγγραφο (Αστυνομ. Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης, Βιβλιάριο Ασθενείας). Πέραν αυτών η Εφορευτική Επιτροπή δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαδικασία.


Η παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ αποστέλλονται σε όλους τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων καθώς και στα Δ.Σ. όπου και με ευθύνη τους θα πρέπει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι τους.

Η παρούσα ανακοίνωση της Ε.Ε. καθώς και άλλες που ενδεχομένως να εκδόσει μέχρι και την ημερομηνία των εκλογών της Ένωσης Γονέων, θα αποστέλλονται στους αντιπροσώπους των νομιμοποιημένων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και μέσω του email της Ένωσης Γονέων και μέσω του email της Ε.Ε. eforeutiki.papxol@gmail.com.

Οι υποψηφιότητες ή/και τα ψηφοδέλτια, σε περίπτωση κατάρτισης συνδυασμών, θα πρέπει να στέλνονται ΜΟΝΟ στο email της Ε.Ε. και ΟΧΙ στο email της Ένωσης.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος

Σπυράτου Θάλει

Ο Αντιπρόεδρος

Μαργαρώνης Παναγιώτης

Η Γραμματέας

Δελή Μαρία


2 Μαρτίου 2023

Συλλογή ειδών για πληγέντες από τις πλημμύρες

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού σας εύχεται μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία! Δυστυχώς η ανείπωτη τραγωδία στον  Θ εσσαλικ ...