23 Μαρτίου 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ

Η Ένωση Γονέων Παπάγου-Χολαργού  σχετικά με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και ειδικότερα σε σχέση με α) το άρθρο 17 και β) σε ότι αφορά στις δομές των ΚΕΔΔΥ,ΚΕΣΥΠ, ΣΣΝ και ΚΕΠΛΗΝΕΤ θεωρεί ότι η προτεινόμενη κατάργησή τους, από αυτοδύναμες υπηρεσίες, και συγχώνευσή τους  δεν θα συμβάλλει στην βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, τουναντίον θα την υποβαθμίσει δημιουργώντας παράλληλα επιπλέον προβλήματα. Η συγχώνευσή τους θα οδηγήσει σε μείωση  των παρεχομένων υπηρεσιών τους ενώ η νέα δομή θα οδηγήσει στη μη αποτελεσματικότητα ως προς την επίλυση των θεμάτων που καλούνται να διαχειριστούν.  Οι προαναφερόμενες δομές, όπως και αυτή των Σχολικών Συμβούλων, έχουν καταγεγραμμένη προσφορά που πράγματι χρήζει βελτίωσης.  Κρίνουμε ότι οι απαραίτητες κινήσεις που οφείλουν να γίνουν είναι αυτές που τηρώντας τις υπάρχουσες δομές, θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και διευρυμένη στελέχωση του επιστημονικού προσωπικού καθώς και την διαθεσιμότητα επιπλέον κονδυλίων δια μέσου μιας ολοκληρωμένης αξιόπιστης αξιολόγησης και όχι μιας επίπεδης ενοποίησης.

Δελτίο Τύπου σχετική με την ανυπαρξία ενεργών ΥΔΕ στα σχολεία του Δήμου

Δυστυχώς αυτό που υποστήριζε εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι, επιβεβαιώνεται περίτρανα με τις σπασμωδικές κινήσεις...