23 Μαΐου 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Συνάδελφοι,

Με το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κάποιοι Σύλλογοι Γονέων θα βρεθούν χωρίς την απαιτούμενη  για τη λειτουργία των Δ.Σ. τους απαρτία, λόγω αυτοδίκαιας αποχώρησης κάποιων μελών τους. Οι Σύλλογοι αυτοί, αν δεν δράσουν εγκαίρως θα κινδυνέψουν να βρεθούν σε κατάσταση έλλειψης διοίκησης.

 Στην περίπτωση αυτή, τα Δ.Σ. οφείλουν μέχρι τις 21/6/2018 (για την Πρωτοβάθμια) και τις 30/6/2018 (για την Δευτεροβάθμια), να προχωρήσουν σε πρόσκληση σε απολογιστική Γ.Σ, ορίζοντας ημερομηνία μέσα στον Σεπτέμβρη του 2018. Την πρόσκληση θα πρέπει να την επαναλάβουν τα εναπομείναντα στο Δ.Σ. μέλη, αμέσως μετά την έναρξη των σχολείων, ώστε να γίνει υπενθύμιση και  ενημερωθούν οι γονείς της Α τάξης. Στην απολογιστική Γ.Σ. και αφού παρουσιαστούν οι  Διοικητικοί και Οικονομικοί απολογισμοί, θα πρέπει να εκλεγεί εφορευτική επιτροπή για να οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και να προχωρήσουν οι Σύλλογοι στις αρχαιρεσίες.

Η Ένωση Γονέων υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια και υποστήριξη στις διαδικασίες σε όλους τους Συλλόγους Γονέων.΄
 Ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι απαραίτητο να ενημερωθεί η Ένωση Γονεών, έτσι ώστε να δοθεί η απαιτούμενη στήριξη και βοήθεια ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απρόσκοπτα  και νόμιμα για να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω οδηγία αφορά ΜΟΝΟ σε Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει γνώση ότι λόγω αποχωρήσεων των μελών τους δεν θα έχουν την απαιτούμενη για τη λειτουργία τους απαρτία.
Τα ως άνω αναφερόμενα διασταυρώσαμε ερχόμενοι σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία μας ώστε να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των διαδικασιών.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση επικοινωνήστε με την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή/και την Γραμματέα της Ένωσης.

Στη διάθεσή σας,

Η Πρόεδρος                                                                                                            Η Γραμματέας

Μ. Ξανθάκη                                                                                                            Α. Καβάσιλα

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...