08 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με αφορμή την δράση που οργανώθηκε από την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας, που καλούσε σε συνεργασία τους Προέδρους και τα Μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου και ύστερα από αίτημα Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων για την έκφραση θέσης της Ένωσης Γονέων, δηλώνουμε τα εξής:
Η Ένωση Γονέων θεωρεί ξεκάθαρο ότι η Κοινωνική Πολιτική και η Φιλανθρωπία κι Αλληλεγγύη είναι διαφορετικές έννοιες.
Σε ότι αφορά την Κοινωνική Πολιτική τα όργανα του γονεϊκού κινήματος (Σύλλογοι Γονέων και Ένωση), μπορούν μόνο να βοηθήσουν στον σχεδιασμό της - κι αυτό κατά περίπτωση, με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις προς τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίησή της.
Η Φιλανθρωπία κι η Αλληλεγγύη είναι πράξεις σιωπηλές, κινούμενες από αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Δεν συνοδεύονται από δελτία τύπου και φωτογραφήσεις και δεν αποτελούν ευκαιρία για δημόσιες σχέσεις και προβολή.
Σε ότι αφορά τη συνεργασία με Συλλόγους Γονέων, θεωρούμε αυτονόητο ότι οφείλει να προηγείται διάλογος σχετικά με τον τρόπο και το είδος δράσεων που οι Σύλλογοι μπορούν και επιθυμούν να υποστηρίξουν.

Δεκέμβριος 2018

Ένωση Γονέων Παπάγου Χολαργού

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...