11 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Κ. Η. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2019


Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Η. Αποστολόπουλο, παραβρέθηκαν για το Δ.Σ. της Ένωσης η Πρόεδρος Μ. Ξανθάκη, ο Αντιπρόεδρος Σ. Μαργέτης, ο Γραμματέας Χρ. Προφίλης, ο Ταμίας Γ. Αυγερινός και τα Μέλη, Μ. Μακρής, και Ρ. Χρονοπούλου.
Το Δ.Σ. της Ένωσης, συνεχάρη τον κ. Αποστολόπουλο για την επανεκλογή του, ενώ παράλληλα διευκρινίστηκε και ότι η θητεία του παρόντος Δ.Σ, της Ένωσης είναι διετής και μέχρι τον Μάρτιο του 2021.
Στην συνέχεια προχωρήσαμε στην συζήτηση για τα θέματα που είχαν κατατεθεί και εγγράφως την 11/6/2019 και την 13/6/2019
1.           Επιθυμούμε να αναπτύξουμε τις θέσεις μας ως προς το αντικείμενο της Αντιδημαρχίας για την Παιδεία (να είναι αποκλειστικά εστιασμένη στα θέματα των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος των Τ.Υ. για τα ζητήματα που αφορούν στα σχολεία και να συνδεθεί με την λειτουργία Γραφείου Παιδείας)

Ο κ. Αποστολόπουλος, υπογράμμισε ότι δεν είναι υποχρεωτική η θέση Αντιδημάρχου Παιδείας, και ότι σαν Δήμος έχουμε δικαίωμα να υπάρχουν 5 Αντιδημαρχίες.
Λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού Αντιδημάρχων, όποιος ασχολείται με θέματα Παιδείας, αναλαμβάνει και άλλα αντικείμενα (παραπλήσια, όπως π.χ. νεολαίας, αθλητισμού, πολιτισμού).
Πρόσθεσε ότι υπάρχει Τμήμα (και όχι Γραφείο) Παιδείας, του οποίου προίσταται η κ. Παυλοπούλου.
Εξήγησε ότι κάτω από τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Αντιδήμαρχο, υπάρχει Διευθυντής Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (κα Παπαδέλη), στον οποίο υπάγεται το Τμήμα Παιδείας.
Το Τμήμα έχει αρμοδιότητες στους τομείς Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού. Επίσης μεριμνά για εισηγήσεις που αφορούν την Παιδεία, την Δημιουργική Απασχόληση, τα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας και κατανέμει τις πιστώσεις.
Στο σημείο αυτό το Δ.Σ. εξήγησε ότι το υπάρχον Τμήμα Παιδείας δεν καλύπτει  την πρόταση για δημιουργία Γραφείου Παιδείας με τους όρους που έχει θέσει η Ένωση Γονέων σε προηγούμενες συναντήσεις και ότι αξιολογεί πως ακόμα και το υπάρχον Τμήμα Παιδείας δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις δυνατότητες που ορίζει ο νόμος.

2.      Να καταθέσουμε την επιθυμία μας να οριστούν στις θέσεις Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρων Σχολικών Επιτροπών και Δ.Ε.Π., άτομα με σχετική εμπειρία και διάθεση συνεργασίας με τους εκπροσώπους των γονέων και ενιαία πολιτική αντιμετώπισης όλων των σχολείων.

Το Δ.Σ. της Ένωσης διατύπωσε και προφορικά το αίτημα:
α) για άτομα με γνώση και εμπειρία σε θέματα παιδείας, ώστε να αποφεύγονται  δηλώσεις όπως "δεν γνωρίζουν" ή δεν "είναι ενήμεροι" ή «ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μου» που δεν διευκολύνουν την συνεργασία και τα καλά και ουσιαστικά αποτελέσματα.
Διευκρινίστηκε πως αν ο Δήμαρχος επιθυμεί απόψεις-αξιολόγηση των συνεργατών του, βάση πρότερης συνεργασίας μας μαζί τους, αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άλλης συνάντησης.
Ο Δήμαρχος παρότρυνε, να υπάρχει συχνότερη επικοινωνία της Ένωσης με τους υπεύθυνους του Δήμου, για θέματα Παιδείας.
Εκ μέρους του Δ.Σ. τονίστηκε ότι η επικοινωνία υπάρχει καθώς εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων συμμετέχουν σε αντίστοιχα όργανα και επιτροπές (π.χ. ΔΕΠ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κλπ.).
3.      Να αιτηθούμε να διευρύνετε την εκπροσώπηση της Ένωσης στις Σχολικές Επιτροπές και την Δ.Ε.Π. σε δύο άτομα (ο νόμος ορίζει «...τουλάχιστον ένας...», αλλά δίνει την δυνατότητα να υπάρχουν δυο), κάτι που θα διευκολύνει την εκπροσώπησή μας στις Επιτροπές.
Το Δ.Σ. διευκρίνησε πως το αίτημα της Ένωσης, για διευρυμένη εκπροσώπηση στις ανωτέρω επιτροπές,επιτρέπεται από τον Νόμο και έχει στόχο την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση (π.χ. περιπτώσεις ασθένειας, ή απουσίας λόγω ανωτέρας βίας των εκπροσώπων μας, κλπ) και την δυνατότητα να μπορούν πάντα οι ο εκπρόσωποί της να καταθέτουν προτάσεις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων, προτάσεις που όπως έχει αποδειχτεί πολλές φορές στο παρελθόν έχουν φανεί χρήσιμες και έχουν αποδειχτεί ουσιαστικές.
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε να απαντήσει, αφού εξετάσει το ζήτημα με τους συνεργάτες του και αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μελών των εν λόγω επιτροπών, τα οποία έχει βάση νόμου δικαίωμα να ορίσει ο Δήμαρχος (κάποια μέλη δεν ορίζονται από αυτόν, απλά προβλέπονται ή ορίζονται από την μειοψηφία).
4.      Η καθαριότητα και το θέμα των τραπεζοκόμων στην Πρωτοβάθμια και η σύνδεσή τους με των Γενικών Καθηκόντων (πότε υπολογίζουμε ότι θα έχουμε ΓΚ για την επερχόμενη σχολική χρονιά; θα καλύπτονται όλα τα σχολεία;)
Το Δ.Σ. της Ένωσης διατύπωσε, για άλλη μια φορά, το πάγιο αίτημα για καθαριότητα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και για τραπεζοκόμους, σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι έχει ζητήσει από 1 Γενικών Καθηκόντων για όλα τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά του Δήμου.
Ανέφερε ότι πέρσι είχε 100 θέσειςαπό το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με 8μηνες συμβάσεις, αλλά εμφανίστηκαν μόνο 63 άτομα για εργασία κι έτσι οι υπόλοιπες θέσεις "χάθηκαν" εφόσον δεν εμφανίστηκαν υποψήφιοι.
Οι συμβάσεις των 63, έχουν παραταθεί (λόγω εκλογών), μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και τους μήνες που είναι κλειστά τα σχολεία, απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες.
Έχει ζητήσει και πάλι 100 θέσεις για το νέο πρόγραμμα, που αρχίζει τον Οκτώβρηκαι οι οποίες όπως διευκρίνησε έχουν εγκριθεί, αλλά δεν γνωρίζει ακόμα πότε ακριβώς θα παρουσιαστούν καθώς και αν θα παρουσιαστούν όλοι.
Παρότρυνε την Ένωση να ενημερωθεί από άλλες Ενώσεις-περιοχές, για το πως οι δικοί τους Δήμοι έχουν τυχόν πετύχει να έχουν μόνιμους τραπεζοκόμους και να τον ενημερώσουμε, ενώ τόνισε πως σκοπεύει να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας της νέας κυβέρνησης, συνολική και μόνιμη λύση για τα δύο αυτά θέματα.5.      Φύλαξη των σχολικών κτιρίων ιδιαιτέρως κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (με δεδομένο ότι τα σχολεία μας πρόσφατα εμπλουτίστικαν με σημαντικό υλικό – υπολογιστές, προτζέκτορες, διαδραστικούς πίνακες-).
Το Δ.Σ. διατύπωσε ερώτημα σχετικό με την αποτελεσματική φύλαξη των Σχολείων, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες και λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνολογικά μηχανήματα, με τα οποία έχουν πρόσφατα εξοπλιστεί τα Σχολεία (υπολογιστές, προτζέκτορες κλπ).
Ο Δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη να εγκατασταθούν συναγερμοί στα κτίρια που δεν έχουν, αλλά διευκρίνισε, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι επιθυμητό από Διευθυντές κάποιων Σχολείων.
Στο ερώτημα του Δ.Σ. της Ένωσης σε ποια σχολεία υπάρχουν και σε ποια όχι συναγερμοί επιφυλάχθηκε να ενημερωθεί λεπτομερέστερα και να απαντήσει.
Σε ότι αφορά τους φύλακες, είπε πως υπάρχουν 8-9 μόνο και αυτοί απασχολούνται στα πιο "απομακρισμένα" Σχολεία και εργάζονται 5 ημέρες.
Πρότεινε επίσης τη χρήση καμερών ασφαλείας.
Το Δ.Σ. τόνισε πως ο τεχνικός εξοπλισμός (π.χ. οι συναγερμοί και ο φωτισμός), θα πρέπει να λειτουργούν επικουρικά για τους φύλακες και όχι υποκαθιστώντας τους, ενώ θα πρέπει ο ρόλος των φυλάκων σε "περιστατικά" να διευκρινίζεται από πριν.
6.      Επιθυμούμε να ενημερωθούμε για το πλάνο των καλοκαιρινών εργασιών και να μας δοθεί η ευκαιρία να σας εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι οι εργολαβίες πρέπει να είναι ετήσιες.
Το Δ.Σ. της Ένωσης ζήτησε ενημέρωση για την πρόοδο την καλοκαιρινών εργασιών στα Σχολεία, διατυπώνοντας παράλληλα την προτίμηση της Ένωσης για μονοετείς συμβάσεις.
Ο Δήμαρχος παρότρυνε (για πληρέστερη ενημέρωση μας) να ζητήσουμε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Αυγουρόπουλο, που είναι υπεύθυνος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι δύο αρμόδιοι/επιβλέποντες Τεχνικών Έργων είναι ο κ. Άνθης (δευτεροβάθμια) και η κ. Ταϊγανίδου (πρωτοβάθμια).
Για την πρωτοβάθμια, ενημέρωσε ότι υπάρχουν 2 εργολαβίες ανοιχτές και πως έχει γίνει αίτημα αύξησης κατά 50% του αντικειμένου των συμβάσεων.Το αίτημα έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γνωμοδοτηθεί από τη ΣΔΕΠΑ και βρίσκεται στην Επίτροπο, η οποία το βλέπει θετικά.
Για την δευτεροβάθμια δήλωσε πως εκτιμήθηκε ότι δεν υπήρχε η σχετική ανάγκη.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης τέθηκε η ανάγκη να υπάρξει προτεραιότητα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες σε εργασίες αναγκαίες για την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, να εξαλειφθούν διαπιστωμένα σημεία επικινδυνότητας σε σχολεία. Ο Δήμαρχος παρέπεμψε για απαντήσεις στον κ. Αυγουρόπουλο, στην επικειμενη συνάντησή μας μαζί του.
Επίσης, το Δ.Σ. της Ένωσης επανέφερε το πρόβλημα της μεγάλης διάρκειας των συμβάσεων (2ετείς) και τη δυσκολία παρακολούθησης της προόδου σε 2 διαφορετικά καλοκαίρια.
Ο Δήμαρχος και πάλι μας προέτρεψε να θέσουμε το θέμα στον κ. Αυγουρόπουλο, ενώ παράλληλα τόνισε πως η μεγάλη διάρκεια των συμβάσεων, παρέχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν απρόβλεπτα έργα και πρόσθεσε πως οι διαδικασίες (διαγωνισμοί) για τις συμβάσεις είναι χρονοβόρες και άρα αν γίνονται πιο συχνά (ώστε να έχουμε μονοετείς συμβάσεις), είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στις εργασίες.
7.      Να ενημερωθούμε για το που θα στεγαστούν την επερχόμενη σχολική χρονιά οι νέες τάξεις προνηπίων.
α) Στέγαση προνηπίων: στο σχετικό ερώτημα της Ένωσης, ο Δήμαρχος εξήγησε πως επέλεξε ο Δήμος μας να μην "μπει" από φέτος στο πρόγραμμα υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, λόγω έλλειψης κτιριακών υποδομών και για να αποφευχθεί η περίπτωση εγκατάστασης container, κλπ (προσωρινών λύσεων).
Με βάση τα στοιχεία  του Δημάρχου, χρειάζονται 6 τάξεις, για να στεγαστούν τα προβλεπόμενα προνήπια του Δήμιου.
Ανέφερε τις κατωτέρω εναλλακτικές, θεωρώντας ότι με αυτές είναι εφικτό να ξεκινήσει αποτελεσματικά η υποχρεωτική φοίτηση τωνπρονηπίων στα νηπιαγωγεία και στον Δήμο μας τη χρονιά 2020-2021:
- Μίσθωση του κτιρίου που στεγάζεται το Πολωνικό σχολείο (βρίσκεται σε επαφή με τον ιδιοκτήτη), το οποίο θα αποχωρήσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-2020 (λήξη σύμβασης, Ιούνιος 2020). Το κτίριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει 14 αίθουσες, όπου μπορεί να στεγάσει 6τάξιο Δημοτικό και νηπιαγωγείο.
- Μετατροπή σε διθέσιο νηπιαγωγείο, επί της οδού Αναστάσεως 92 σε κτίριο που ανήκει στον Δήμο
- Χτίσιμο μίας νέας τάξης στο 5ο νηπιαγωγείο (Αρτέμιδος)
- Αγορά οικοπέδου (Αριστοτέλους), που μπορεί να αξιοποιηθεί.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης επαναδιατυπώθηκε η θέση υπέρ της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, με την ανάγκη να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μέτρα (χρηματοδότηση, προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις) για την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή της από τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμος).
β) Προβλήματα με τις εγγραφές 1ης Δημοτικού:
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θα ζητηθεί ίδρυση 7ου νηπιαγωγείου Χολαργού και 6ου Δημοτικού Χολαργού με τη μίσθωση του κτιρίου του Πολωνικού σχολείου.
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, θα εξεταστεί η λύση του "παραρτήματος" .
Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να συζητηθεί το χωροταξικό με τους Διευθυντές των Σχολείων, αλλά και με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, που θα δώσει κατευθυντήριες οδηγίες.
Εφόσον η ίδρυση Δημοτικού γίνει αποδεκτή, ίσως χρειαστεί ανακατανομή των ορίων, με μεγάλη προσοχή και λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σημαντικά κριτήρια.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσης τονίστηκε πως στην περίπτωση του "παραρτήματος",θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και λειτουργικά θέματα, όπως το πως θα μετακινούνται οι καθηγητές ειδικοτήτων, ενώ για την ανακατανομή των ορίων θα πρέπει να οργανωθεί ευρεία διαβούλευση-συζήτηση που θα περιλαμβάνει και τους Συλλόγους Γονεών και την Ένωση.
Στη συνέχεια, ζήτησε διευκρινίσεις για τους 17 υπεράριθμους μαθητές του 5ου Δημοτικού Χολαργού.
Ο Δήμαρχος καταρχήν, ενημέρωσε πως φέτος, δεν ζητήθηκε από τον Δήμο να εισηγηθεί για τα όρια των Δημοτικών, ούτε για τα νηπιαγωγεία.
Επιβεβαίωσε πως η σχετική εγκύκλιος αναφέρεται σε τμήματα 22 παιδιών, που όμως αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούν να γίνουν μέχρι 25 μετά από αίτημα του Διευθυντή κι εφόσον υπάρχει αίθουσα.
Σε αυτό το σημείο, οι εκπρόσωποι της Ένωσης υπογράμμισαντη σημασία που έχει η παρουσία παιδιών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και με παράλληλη στήριξη, γεγονός που μπορεί βάση του νόμου, να "κατεβάσει" των αριθμό των παιδιών ανά τμήμα κάτω από τα 22.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε περίπτωση Σχολείου που πρότεινε να "αφαιρεθεί" αίθουσα νηπιαγωγείου, για να γίνει 4ο τμήμα Δημοτικού, ή να τοποθετηθεί αίθουσα προκάτ στο προαύλιο, για τον ίδιο σκοπό και αρνήθηκε, αντιπροτείνοντας την ανακατανομή παιδιών, δημιουργώντας ενδεχομένως 23άρια τμήματα, για ένα χρόνο.
Στη συνέχεια μετά από αίτημα του Δημάρχου, οι εκπρόσωποι της Ένωσης αναφέρθηκαν στα αναλυτικά (ανά σχολείο) στοιχεία της Ένωσης, σχετικά με τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, για τη χρονιά 2019-2020:
1ο Παπάγου: 67 μαθητές (περιλαμβάνουν 5 από τους 17 υπεράριθμους του 5ου Δημοτικού Χολαργού), σε 3 τμήματα
2ο Παπάγου: 42 μαθητές, σε 2 τμήματα
3ο Παπάγου: 21 μαθητές, σε 1 τμήμα
1ο Χολαργού: 80 μαθητές, σε 3+1 τμήματα
2ο Χολαργού: 46 μαθητές, σε 2 τμήματα
3ο Χολαργού: 23 μαθητές, σε 1 τμήμα
4ο Χολαργού: 44 μαθητές, σε 2 τμήματα
5ο Χολαργού: 22 μαθητές, σε 1 τμήμα
Ο Δήμαρχος ζήτησε λίγο χρόνο να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά, επειδή υπήρξαν 1-2 μικροαποκλίσεις από τα αντίστοιχα στοιχεία, που είχε στα χέρια του απο τα σχολεία.
Στο σημείο αυτό, επαναλήφθηκε το  αίτημα της Ένωσης (όπως είχε κατατεθεί και εγγράφως), να γίνει μέτρηση των χώρων των σχολείων (αιθουσών και προαυλίων) και σύγκριση των αποτελεσμάτων, με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.
Επίσης να ζητηθεί από τους Διευθυντές των Σχολείων να γίνει καταμέτρηση των άδειων αιθουσών.
Τονίστηκε ακόμα ότι η Ένωση είναι αντίθετη με:
- την "αφαίρεση" αιθουσών από νηπιαγωγεία ακόμα και αν πρόκειται για τη δημιουργία αιθουσών για παιδιά του Δημοτικού
- την κατάργηση αιθουσών σίτισης, ένταξης, ή αιθουσών εκδηλώσεων για τον ίδιο λόγο γιατί το παρελθόν έχει δείξει ότι αυτού του είδους οι ενέργειες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία των σχολείων
- την εγκατάσταση αιθουσών προκατ, για τα προνήπια.
8.      Να ενημερωθούμε για το πρόγραμμα της Περιφέρειας "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ", για τις αύλειες εγκαταστάσεις των Σχολείων
Ο Δήμαρχος, αφού ενημέρωσε για την διαδικασία και παρέδωσε στο Δ.Σ. της Ένωσης σχετική φωτοτυπία, εξήγησε πως βρίσκονται σε αναζήτηση αναδόχου, καθώς και οι 2 πρώτοι μειοδότες που προέκυψαν από την διαδικασία, δεν δέχτηκαν την ανάληψη της εργολαβίας κι έτσι βρίσκονται σε συζητήσεις με τον 3ο της σχετικής λίστας αξιολόγησης.
9.      Να συζητήσουμε για το αν βάση του προγράμματός σας για τα σχολεία, θα αποτελέσουν οι απαντήσεις σας στις 12+1 ερωτήσεις που σας θέσαμε προεκλογικά.
Στο σχετικό ερώτημα ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε πως οι απαντήσεις που έδωσε στο σχετικό ερωτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τη βάση του προγραμματός του και της συνεργασίας μας.
10. Διάφορα θέματα
Το Δ.Σ. της Ένωσης έθεσε επιπλέον τα εξής θέματα:
α) Με δεδομένη την παροχή γραφικής ύλης στανηπιαγωγεία ζήτησε να μάθει αν η δήλωση του κου Πετράκη (σε συνεδριάσεις Σχολικών Συμβουλίων και συναντήσεις με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων) ότι υπήρχε η σκέψη (από τον Ιανουάριο του 2019) να καλυφθεί  και στα Δημοτικά, θα πραγματοποιηθεί για τη χρονιά 2019-2020
β) Επανέλαβε το αίτημα για  παραχώρηση αίθουσας (ίσως στο παλαιό δημαρχείο) 1 φορά το μήνα (συν κάποιες έκτακτες περιπτώσεις) στην Ένωση, για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της και ένα φοριαμό (στην αίθουσα), για να φυλάσσονται εκεί έγγραφα, αρχεία κλπ της Ένωσης.Το αίτημα αυτό έχει σταλεί πέρσι και εγγράφως
γ) Ισότιμη αντιμετώπιση αναγκών, όλων των Σχολείων
δ) Να μην περιορίζεται ο αριθμός των παιδιών, που δικαιούνται συμμετοχή στη δημιουργική απασχόληση (ενώ πέρσι είχαν δικαίωμα αίτησεις παιδιά που αποφοίτησαν από το Νηπιαγωγείο και θα πήγαιναν στην 1η Δημοτικού, φέτος δικαίωμα αίτησης είχαν τα παιδιά απόφοιτοι της 1ης Δημοτικού).
Ο Δήμαρχος απάντησε για το τελευταίο, ότι ίσχυσε μόνο για φέτος (δεν θα επαναληφθεί), επειδή λόγω των τοπικών εκλογών, υπήρχε απαγόρευση προσλήψεων και άρα έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.
Τέλος επιφυλάχθηκε να  απαντήσει, για τα θέματα της γραφικής ύλης και της ισότιμης μεταχείρισης των Σχολείων.
Στο σημείο αυτό, έληξε η συνάντηση.

Δελτίο τύπου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το 4ο Νηπιαγωγείο και 4ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκαν οι νέες (;;;) προτάσεις κατοίκων ...