27 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 22-1-2020


Όπως είναι γνωστό, η Ένωση Γονέων Παπάγου- Χολαργού, στην 16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας στις 16/11/2019 που ανέμεσα σε άλλα θέματα συζητήθηκαν κατόπιν αιτήματός της και θέματα που απασχολούν τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, είχε προαναγγείλει ότι σκόπευε να αιτηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τα σχολεία και  την παιδεία στο Δήμο μας, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια εποικοδομητική και εκτενής συζήτηση για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους γονείς και τους μαθητές επιδιώκοντας να δρομολογηθούν συγκεκριμένες λύσεις.
Το αίτημα αυτό είχε θετική ανταπόκριση από το σύνολο του  Δημοτικού Συμβουλίου σε εκείνη τη συνεδρίαση.
Με αυτή την πρόθεση η Ένωση Γονέων επανήλθε με το σχετικό αίτημα στις 7/1/2020. Σε σχετική αλληλογραφία για τον καθορισμό του τρόπου συζήτησης των θεμάτων που έθεσε η Ένωση, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απάντησε ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τα προβλήματα των σχολείων και ενημέρωσε ότι θα συζητηθεί στην τακτική ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 22ας/01/2020.
Με βάση αυτή την εξέλιξη, το Δ.Σ. της Ένωσης, επεξεργάστηκε και τεκμηρίωσε τις εισηγήσεις της για κάθε ενότητα που απασχολεί (λειτουργία και επιχορήγηση σχολικών επιτροπών και λειτουργία ΔΕΠ, συντήρηση, επισκευές και ανέγερση σχολείων, δίχρονη προσχολική, προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας, φύλαξη σχολείων, ασφαλής διέλευση από και προς τα σχολεία)
και τις απέστειλε εγκαίρως στο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου καθώς και στους επικεφαλής των παρατάξεων.

Θεώρησε δεδομένο ότι θα διατεθεί επαρκής χρόνος ώστε σε κάθε ενότητα ώστε να υπάρξει διάλογος καθώς και δεσμεύσεις για τη δρομολόγηση ικανοποίησης των αιτημάτων.
Ενημέρωσε τους Συλλόγους Γονέων και τους Διευθυντές των σχολείων για να παραρευθούν αλλά και να μιλήσουν για τα ειδικά ανά σχολική μονάδα προβλήματα σε χρόνο που θεώρησε αυτονόητο ότι θα τους δινόταν αφού το προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου αλλά προκύπτει και από την προηγούμενη εμπειρία.
Λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε καθώς και συμπεριφορών του Προέδρου της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, που τουλάχιστον προσβάλλουν το θεσμικό όργανο των γονέων του Δήμου μας, με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων που παρευρίσκονταν, οι εκπρόσωποί μας αποχώρησαν με αποτέλεσμα, να μην ολοκληρωθεί η συζήτηση.
Θεωρούμε ότι δεν αρμόζει στη διαδικασία ενός διαλόγου που σκοπό έχει την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και τα παιδιά μας, να μη δίνεται η δυνατότητα τεκμηριωμένης απάντησης σε τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων και ομιλιών από τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων, μελών της Ένωσης μας, όπως είθισται και έχει γίνει επανειλημμένα στο παρελθόν.
Η επίκληση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο είναι αρμόδιος να τηρεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει νόημα όταν αυτός δεν καταχράζεται και υπάρχει μέριμνα για τη διευθέτηση της συζήτησης ώστε αυτή να ολοκληρώνεται.
Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δε συνέβη και μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας παρακολουθώντας τη βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση.
Η Ένωση Γονέων, πάντα σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων, θα συνεχίσει να θέτει τα προβλήματα, να καταθέτει αιτήματα και να διεκδικεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Με δεδομένο ότι  η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις 22/01, εκ του αποτελέσματος, δεν ήταν επιτυχής και υπολειπόταν σημεία που υπαγορεύει ο κανονισμός, ως  Ένωση Γονέων σε ανοιχτή επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάμε το αναβληθέν θέμα να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του. Κατεθέτουμε την πρόταση για θέμα προς συζήτηση με τίτλο «θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» το οποίο έχει επτά ενότητες, να συζητηθεί ως ένα, η συζήτηση να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό ο οποίος δίνει χώρο και χρόνο για τοποθετήσεις δημοτών και εκπροσώπων Συλλόγων, ενώ επανερχόμαστε στο αρχικό αίτημά μας να είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης, γεγονός απολύτως εφικτό σύμφωνα με τον κανονισμό και την πρακτική που υπάρχει σε άλλους δήμους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020


Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...