27 Ιανουαρίου 2020

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (22/01/2020), στην Ημερήσια Διάταξη υπήρχε το θέμα «2. Συζήτηση κατόπιν αιτήσεως της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού, για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τη λειτουργία και επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών, τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την συντήρηση - επισκευές και ανέγερση των σχολείων, τη δίχρονη προσχολική, το προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας,τη φύλαξη των σχολείων, την ασφαλή πρόσβαση προς και διέλευση από τα σχολεία κ.ά.».
Το θέμα μπήκε στην Η.Δ. κατόπιν έγγραφου αιτήματος της Ένωσής μας προς εσάς, με το οποίο ζητούσαμε το θέμα να είναι το μοναδικό στην Η.Δ. της συνεδρίασης (αίτημα για το οποίο σας είχαμε προετοιμάσει ότι θα καταθέταμε στην συνεδρίαση της 11ης/11/2019 και για το οποίο υπήρξε μια αποδοχή από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου τότε).  Η απάντησή σας ήταν πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν επικαλούμενος τον «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (αρθρα.159,163,217)». Τα οποία άρθρα 159 και 163 είναι άσχετα με το λόγο που επικαλείστε και το 217 είναι αυτό που αναφέρεται και στην παράγραφο 1 άρθρου 13 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ.). Σε κανένα  άρθρο ή παράγραφο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ,Ν.3463/2006 , Ν.3852/2010 , Ν.4555/2018 και στον Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ. δεν απαγορεύεται η σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα , και στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ. αναφέρεται ρητά ότι προβλέπονται ειδικές συνεδριάσεις του ΔΣ , όπως και στην  πρώτη ενότητα του β  εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3   του Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ. . Στην συνέχεια μας ζητήσατε εισηγήσεις για τις επτά ενότητες που αναφέρονται στο θέμα που θέσαμε υπόψιν σας. Σας τις αποστείλαμε στον χρόνο που είχαμε συμφωνήσει.
Λίγο πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ρωτήσαμε πως σκοπεύετε να χειριστείτε το θέμα, θέτοντας υπόψη σας ότι εμείς θεωρούμε σκόπιμο να μας δώσετε τον λόγο για να κάνουμε τις εισηγήσεις, στην συνέχεια να δώσετε τον λόγο σε μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων να τοποθετηθούν (ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον του κάθε Συλλόγου) σε όποια από τις ενότητες του θέματος επιθυμούσαν και ύστερα να γίνουν οι ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Μας απαντήσατε ότι ο σχεδιασμός σας ήταν, οι εισηγήσεις για την κάθε μια ενότητα του θέματος θα συζητηθεί ξεχωριστά και πως επειδή ήταν συγκροτημένες και ενημερωτικές θα ακολουθούσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και στην συνέχεια θα δίνατε τον λόγο στα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων, ενημερώνοντάς μας ότι ο χρόνος που θα δινόταν θα ήταν κατά πολύ μικρότερος του χρόνου για τις εισηγήσεις.
Η συζήτηση του θέματος 2 της Η.Δ. δεν ολοκληρώθηκε ποτέ εξ αιτίας μιας σειράς λάθος χειρισμών. Όταν αποτυγχάνετε ένας στόχος (σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι στόχος όλων μας ήταν να γίνει μια συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τα σχολεία μας), μέρος της ευθύνης για τα λάθη και τις αστοχίες έχουν όλοι. Σαν Ένωση Γονέων είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το δικό μας μέρος της ευθύνης που το ορίζουμε στο ότι εμπιστευτήκαμε την γνώση και εμπειρία σας και με καλή πρόθεση δεχτήκαμε τον τρόπο που ορίσατε ότι θα διεξαχθεί η συζήτηση ως αυτόν που θα έφερνε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Σε ότι αφορά τους δικούς σας χειρισμούς έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Για αρχή, δεν ζητήσατε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να κάνουν ερωτήσεις μετά το πέρας της εισήγησης της πρώτης ενότητας του θέματος, σύμφωνα με παράγραφο 11 άρθρου 4 του Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ, αλλά προχωρήσατε στο να τους καλέσετε κατευθείαν σε τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα στις τοποθετήσεις των περισσότερων να περιέχονται ερωτήματα για τα οποία, εμείς σαν Ένωση, έπρεπε να δώσουμε διευκρινίσεις χρησιμοποιώντας τον χρόνο της δευτερολογίας μας. Ενώ είχαμε δείξει σεβασμό προς όλους τους ομιλητές, ακούγοντάς τους με προσοχή και μη διακόπτοντας κανέναν τους, από την αρχή της δευτερολογίας μας υπήρξαν διακοπές, από τον Πρόεδρο της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, που αφήσατε να συνεχίζονται, κατά παράβαση παραγράφου 15 άρθρου 4 του Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ, μέχρι που κάποια στιγμή φτάσατε στο σημείο να αφαιρέσετε τον λόγο από εμάς, να μας απαγορεύσετε να δώσουμε διευκρινίσεις λέγοντάς μας ότι είμαστε εκτός θέματος. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, το ότι όποιο στοιχείο δίνεται για τον τρόπο που λειτουργεί μια Σχολική Επιτροπή σε σχέση με τα οικονομικά, όταν το θέμα της ενότητας που συζητείται είναι «Λειτουργία και Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών», είναι εντός θέματος, εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει στο Λύκειο, στο μάθημα της Έκθεσης.
Στην συνέχεια και όταν τέθηκε ερώτημα από τους παρευρισκόμενους γονείς για το πότε θα δοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα να μιλήσουν, είπατε πως μιας και για πρώτη φορά η Ένωση Γονέων φέρνει εισηγήσεις, το θέμα θα το καλύψει η Ένωση. Σας επισημάναμε ότι η Ένωση Γονέων φέρνει εισηγήσεις κάθε φορά που ζητά να τεθεί θέμα στην Η.Δ. του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι στο παρελθόν τόσο εσείς όσο και οι προηγούμενοι συνάδελφοι σας δίνατε χρόνο και στους παρευρισκομένους γονείς, όπως ακριβώς ορίζει ο κανονισμός του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με παράγραφο 14  άρθρου 4 του Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ.
Δεν θα σχολιάσουμε το ότι για πρώτη φορά παρακολουθήσαμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μιλά περισσότερο από όποιον άλλο στην αίθουσα, εξαιρουμένου του Δημάρχου που φυσικά το δικαιούται από τον κανονισμό. Βέβαια, η επίκληση του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο είναι αρμόδιος να τηρεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει νόημα όταν αυτός δεν καταχράζεται και υπάρχει μέριμνα για τη διευθέτηση της συζήτησης ώστε αυτή να ολοκληρώνεται.  Δεν θα σχολιάσουμε το ότι χαρακτηρίσατε τις εισηγήσεις μας ως ασαφείς και ελλιπείς, τις ίδιες εισηγήσεις που αρχικά είχατε περιγράψει ως ξεκάθαρες και επαρκείς. Δεν θα σχολιάσουμε το γεγονός του ότι μας κάνατε μάθημα για τον σεβασμό στους κανόνες του Δημοτικού Συμβουλίου (τους οποίους σεβαστήκαμε στο ακέραιο), την ίδια στιγμή που αφήσατε ασχολίαστο τον χαρακτηρισμό «βρομιάρα» που ακούστηκε από τον Πρόεδρο της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής προς την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων.
Θα μείνουμε όμως στο ότι μας επιπλήξατε για το ότι η εισήγησή μας δεν περιείχε εκτίμηση του αναγκαίου, για την λειτουργία των σχολικών επιτροπών, ποσού. Θα σας πούμε ότι δεν είναι δουλειά της Ένωσης Γονέων να υπολογίζει το πόσα χρήματα χρειάζονται για να λειτουργήσουν οι Σχολικές Επιτροπές, καλύπτοντας τις ανάγκες των σχολείων. Θα σηκώσουμε την μπάλα και θα σας την επιστρέψουμε προκαλώντας σας να επιχειρήσετε να κάνετε εσείς έναν υπολογισμό για την Α΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή, με ένα 10% +- απόκλισης. Δεν θα τα καταφέρετε και θα σας δικαιολογήσουμε απολύτως. Γιατί τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει αυτός ο υπολογισμός δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Επίσης θα μείνουμε στο ότι ισχυριστήκατε πως η αιτία της επιθυμίας μας να δοθεί ο λόγος στους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων ήταν ότι η Ένωση δεν είναι ικανή να τους εκπροσωπήσει ή/και ότι δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μας. Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να είναι είτε προϊόν πλήρους άγνοιας, είτε πράξη εσκεμμένη για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Θα επιλέξουμε να πιστέψουμε ότι μιλήσατε έτσι γιατί αγνοείτε βασικά θέματα λειτουργίας συλλογικοτήτων και θα σας διευκρινίσουμε ότι η Ένωση Γονέων με τις εισηγήσεις της έδωσε το γενικό πλαίσιο για τα θέματα και τα προβλήματα των σχολείων μας. Οι Σύλλογοι Γονέων είναι αυτοί που θα κάνουν το γενικό, ειδικό και θα τεκμηριώσουν με λεπτομέρειες την ύπαρξη δυσλειτουργιών έτσι ώστε να υπάρξουν χρήσιμα συμπεράσματα στο τέλος της συζήτησης. Η Ένωση Γονέων εκπροσωπεί τα μέλη της, δεν τα φιμώνει.
Τέλος, παρότι πριν την αποχώρησή μας από την συνεδρίαση, προβήκαμε σε δήλωση με την οποία εξηγήσαμε τους λόγους (μας απαγορέψατε να μιλήσουμε και δεν δίνατε τον λόγο στους γονείς), εσείς εν τη απουσία μας, συνεχίσατε να λέτε από του βήματός σας ότι η Ένωση δεν μπορεί να διαχειριστεί τα μέλη της. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, οι φωνές διαμαρτυρίας των παρευρισκομένων γονέων, δημιουργήθηκαν από τους δικούς σας χειρισμούς και δεν θα σταματούσαν γιατί με κάθε προτασσόμενο επιχείρημά σας δυσκολεύατε την κατάσταση. Οι γονείς που παρακολούθησαν τον τρόπο και την στιγμή που μας διακόψατε, που διαμαρτυρήθηκαν στο ότι δεν θα είχαν λόγο, έχουν εικόνα προηγουμένων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, έκαναν αυτόματα την σύγκριση και αντέδρασαν. Η αποχώρησή μας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν η ύστατη έκφραση σεβασμού στο χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι κίνηση αδυναμίας.
Παρακολουθώντας την μαγνητοσκόπηση της συνεδρίασης από το σημείο της αποχώρησης και μετά, ενημερωθήκαμε ότι το θέμα 2 της Η.Σ. αναβλήθηκε. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, θέμα που αναβάλλεται μπαίνει στην Η.Δ. της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με δεδομένο ότι  η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις 22/01, εκ του αποτελέσματος, δεν ήταν επιτυχής και υπολειπόταν σημεία που υπαγορεύει ο κανονισμός, θα προσπαθήσουμε να σας διευκολύνουμε, δηλώνοντάς σας ότι η Ένωση Γονέων κατέθεσε ένα θέμα προς συζήτηση «θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» το οποίο έχει επτά ενότητες. Ζητούμε λοιπόν το θέμα να συζητηθεί ως ένα, η συζήτηση να γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό ο οποίος δίνει χώρο και χρόνο για τοποθετήσεις δημοτών, ενώ επανερχόμαστε στο αρχικό αίτημά μας να είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης, κάτι που όπως σας ενημερώσαμε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 22ας/1 είναι απολύτως εφικτό, προβλέπεται από τον  Κ.Λ.Δ.Σ. Π.Χ  όπως  αναφέραμε και παραπάνω και έχει ήδη γίνει σε άλλους δήμους.
Σε αναμονή της απάντησής σας
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού

Η θέση της Ένωσης σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του 4ου Νηπιαγωγείου και 4ου Δημοτικού Παπάγου

 4ο Νηπιαγωγείο & 4ο Δημοτικό Παπάγου Άξονες συζήτησης για την επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης Γονέων για την ανέγερση των 4 ...