23 Απριλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Την Μ. Τετάρτη, το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων απέστειλε  επιστολή με θέμα "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ", στον Αντιδήμαρχο Παιδείας και στους Προέδρους των δυο Σχολικών Επιτροπών.
Την επιστολή μπορείτε να δείτε εδώ ->εδώ και  έχει ως εξής:
"...
κατόπιν ενημέρωσής μας για την ΠΝΠ της 13-4-2020 (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020) και σχετικά με το άρθρο της 27, το οποίο αφορά στην προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναφέρει ότι :
«1.Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.
2.Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται»,
ζητούμε να μας ενημερώσετε για το αν οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας σκοπεύουν να κινηθούν σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει η ΠΝΠ και αν ναι, με ποιους τρόπους θα ενεργήσετε.
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού
Η Πρόεδρος                                       Ο Γραμματέας
Μαργαρίτα Ξανθάκη                          Χρήστος Προφίλης"

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απάντηση. Το Δ.Σ. της Ένωσης επιφυλάσσεται να ενημερώσει σχετικά τους εκπροσώπους και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων όταν θα υπάρξει απάντηση.  

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...