09 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Αλαλούμ με τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ για την καταγραφή των αναγκών σε ηλεκτρονικές συσκευές.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: Υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών και ημερομηνία 7-4-2020, ζητείται η καταγραφή αναγκών σε επίπεδο σχολικής μονάδας με στόχο:
«α) να υποστηριχθεί άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού όσο και μετέπειτα στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και των νέων μορφών μάθησης.
β) να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους αφού πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού. Την κατάσταση αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών για χρήση στο διαδίκτυο (π.χ. λόγω χαμηλού εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, τηλεργασία γονέων/κηδεμόνων)».
Με δεύτερη εγκύκλιό του με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών και ημερομηνία 9-4-2020, το Υπουργείο διευκρινίζει: «ότι η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών).
Η καταγραφή αυτή σχετίζεται με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της
διδασκαλίας και νέων μορφών μάθησης.»

Πέραν του ότι μέσα σε διάστημα 3 ημερών, το Υπουργείο ζητάει από τις διευθύνσεις των σχολείων να συμπληρώσουν 2 φορές (και τις 2 με την διαδικασία του κατ΄επείγοντως) στοιχεία που αφορούν σε ανάγκες ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα όσα περιέχονται στις εγκυκλίους είναι ξεκάθαρα παράλογα και αντικρουόμενα.
Γιατί αν ο στόχος είναι αυτός που περιγράφεται με λεπτομέρειες στην πρώτη εγκύκλιο, τότε η καταγραφή πρέπει να γίνει σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Αν πάλι στόχος είναι η περιγραφή που δίνεται στην δεύτερη εγκύκλιο προκύπτει το εύλογο ερώτημα: ποιό το νόημα του να εξοπλιστούν τα σχολεία που είναι κλειστά;
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκύπτει είναι η έλλειψη σχεδιασμού και δημιουργίας επίκαιρων στόχων από πλευράς του Υπουργείου!
Για τον λόγο αυτό, καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει στον απαραίτητο σχεδιασμό, προκειμένου να καλυφθούν ΟΛΟΙ οι μαθητές και εκπαιδευτικοί με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την παροχή δωρεάν σύνδεσης γρήγορου ίντερνετ, έτσι ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη της ίσης συμμετοχής, όλων των μαθητών, στην εκπαίδευση.
Για τον ίδιο λόγο καλούμε και όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ζητήσουν ίσο αριθμό φορητών υπολογιστών με τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενούνται ανά σχολική μονάδα.

Ένωση Γονέων Παπάγου Χολαργού
9/4/2020Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...