08 Ιουνίου 2020

Κίνδυνος μη λειτουργίας του 2 ΚΕΣΥ Β Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή λόγω έλλειψης στέγης


Η επιστολή/έκκληση Δείτε την επιστολή για βοήθεια της Προϊσταμένης του  2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας έχει ως εξής: 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον άμεσο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας του 2 ΚΕΣΥ Β Αθήνας και τις συνέπειες αυτής για το μαθητικό πληθυσμό με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής ευθύνης του 2ου ΚΕΣΥ, κατά την λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς αλλά και την έναρξη της επόμενης. 
Συγκεκριμένα αναφέρουμε, ότι υπό τις παρούσες στεγαστικές συνθήκες, μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους, Ιούλιο του 2020, δεν θα είναι δυνατό να υποστηριχθούν και να αξιολογηθούν οι μαθητές/τριες που χρειάζονται παράλληλη στήριξη για την επόμενη σχολική χρονια,΄2020-2021, όπως και οι μαθητές/τριες που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου ή χρειάζονται να αξιολογηθούν για πιθανή επαναφοίτησή. 
Επίσης, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μίσθωσης κατάλληλου κτιρίου, από την Περιφέρεια Αττικής μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020, το 2 ΚΕΣΥ Β Αθήνας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει για το διδακτικό έτος 20120-21. Λειτουργία - Όγκος Αιτημάτων - Μαθητικός πληθυσμός 2ο ΚΕΣΥ Η λειτουργία του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας (Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Υπ. Απ. Αρ. Φ 351.1./53/206591/Ε3 5.12.2018, Φεκ.5440, τ. Β). άρχισε στις 5.12.2018. Η έδρα του εν λόγω ΚΕΣΥ ορίζεται στην Αγία Παρασκευή (Νόμο 4547/12.6.2018, Φεκ 102, τ.Α, άρθρο 6, παρ. 1 β. (δδ) ), και εξυπηρετεί όλο το μαθητικό πληθυσμό των δήμων Παπάγου, Χολαργού, Αγίας Παρασκευής, Βριλησσίων, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Νέου Ψυχικού, ένα συνόλο 35.668 μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (σχολικό έτος 2019-2020) εκ των οποίων το 5% τουλάχιστον θα χρειαστεί κάποιες από τις υπηρεσίες του ΚΕΣΥ. 
Το καταγεγραμμένο πλήθος αιτημάτων για μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μητρώο του 2ου ΚΕΣΥ, από τον Δεκέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι 4.356. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ο Κ.Ε.Σ.Υ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζ. Παπαντωνίου 13, 15341 Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες: Μαριάννα Χατζοπούλου Τηλ.: 2106512513 e-mail: 2kesyvath@sch.gr Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/2kesyvath/ Αγία Παρασκευή 27/05/2020 Αρ. Πρωτ.:360 Προς: ΕΣΑμεΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ Κοιν.: Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής Πληρότητα Προσωπικού - Το προσωπικό του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας Το 2ο ΚΕΣΥ Β Αθήνας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για τις οργανικές θέσεις του προσωπικού κατά κλάδο (Υπ. Απ. Αρ. 129064/ΓΔ5/ 7.8.2018, Φεκ.3233, τ.Β), έχει επαρκές προσωπικό μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών, του μαθητικού πληθυσμού όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
Συγκεκριμένα, από το Σεπτέμβριο του 2019, έχει τριάντα οκτώ (38) μέλη επιστημονικού προσωπικού, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, κοινωνικών λειτουργών ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, εκπαιδευτικών με ειδικότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό και ανάλογος αριθμός προβλέπεται και για το επόμενο διδακτικό έτος. Μη εξέλιξη της διαδικασίας μίσθωσης κτιρίου τα τελευταία δύο (2) χρόνια Η διαδικασία μίσθωσης κατάλληλου κτιρίου, αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, με έγγραφο από τον φορέα σχετικά με τις προδιαγραφές καταλληλότητας (Αρ. Πρ 10/25.1.2019). 
Σήμερα, η διαδικασία έχει σταματήσει στον έλεγχο και αξιολόγηση των χώρων από την επιτροπή καταλληλότητας. Τελευταία σχετική ενέργεια για τη μίσθωση του κτιρίου του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας από την Περιφέρεια Αττικής έγινε τον Ιανουάριο του 2020. Διασπορά χώρων - Πολυδιάσπαση Από το Σεπτέμβριο του 2019, με μεγάλη προσπάθεια και την συνδρομή του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αλλά και όμορων δήμων, διατέθηκαν στο 2ο ΚΕΣΥ προσωρινά και αναμένοντας την ολοκλήρωση της μίσθωσης κτιρίου από την Περιφέρεια Αττικής, πολλοί μικροί ακατάλληλοι χώροι μέσα σε σχολικές μονάδες – όπως γραφεία συλλόγων γονέων και αποθήκες, προκειμένου να είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στοιχειωδώς το έργο του ΚΕΣΥ και κυρίως για την εξυπηρέτηση των επειγόντων και πολύ σοβαρών περιστατικών μαθητών/τριων και οικογενειών που είχαν ανάγκη. 
Συγκεκριμένα διατέθηκαν χώροι στα  4 ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (τρείς προκατασκευασμένες κενές αίθουσες, τριάντα πέντε τετραγωνικών εκάστη, κενές μέχρι τη στέγαση του ΚΕΣΥ, από τις οποίες σήμερα διατίθενται μόνο οι δύο)  1ο και 2ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής, ( δύο αίθουσες και δύο μικρά γραφεία)  Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κωφών Αγίας Παρασκευής (ένα μικρό γραφείο)  1ο Γυμνάσιο Χολαργού (δύο μικρά γραφεία)  2 ο Γυμνάσιο Χολαργού (ένα μικρό γραφείο)  4 ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (μια αίθουσα)  7 ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής (ένας μικρός χώρος μόνον κατά την περίοδο του 9-10/2019)  4 Ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων (δύο μικροί χώροι μόνον κατά την περίοδο του 9-10/2019)  Πολύ-ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής (δυο μικρά γραφεία για την προσέλευση κοινού προκειμένου να μην διαταράσσεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων) Κάποιοι από αυτούς τους χώρους, λόγω των υγειονομικών συνθηκών που έχουν προκύψει και την χρήση ορισμένων σχολικών δομών ως εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σταμάτησαν να διατίθενται ή σύντομα δεν θα μπορούν να διατεθούν στο ΚΕΣΥ. Συνολικά, πριν και μετά την λήψη των υγειονομικών μέτρων πρόληψης από την εξάπλωση του κορονοϊού, η διασπορά του προσωπικού και των υπηρεσιών του 2 ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας, σε διαφορετικά σημεία, σε όλη την περιφέρεια της περιοχής ευθύνης του φορέα, προκαλεί εξαιρετικά μεγάλη δυσλειτουργία, η οποία δυσχεραίνει εξαιρετικά το όποιο έργο. 
Οι παρούσες συνθήκες στέγασης του ΚΕΣΥ δυσχεραίνουν: (α) το προσωπικό στην υλοποίηση του έργου του, (β) την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και των υπηρεσιών του 2ου ΚΕΣΥ, (γ) τις σχολικές μονάδες φιλοξενίας του φορέα και κυρίως (δ) τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειες τους, στερώντας τους τη δυνατότητα υποστήριξης και αξιολόγησης σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ιδιωτικότητας όπως απαιτείται κατά την παροχή ψυχο-εκπαιδευτικών εξατομικευμένων υπηρεσιών. Από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, η εξέλιξη μίσθωσης ανεξάρτητου, κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας, φαίνεται να εξελίσσεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς από την Περιφέρεια Αττικής, της οποίας αποτελεί αρμοδιότητα, παρά τις συνεχείς πιέσεις από το φορέα ,εγγράφως και μη και την όχληση των αρμοδίων για την αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλης στέγης για το 2 ο ΚΕΣΥ Β Αθήνας. 
Το ζήτημα της στέγασης του2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη των σχετικών διαδικασιών, συνεχίζει να παραμένει άλυτο, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία του φορέα τόσο για αυτή αλλά κυρίως για την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί η μη ύπαρξη μόνιμου, ενιαίου, επαρκή και κατάλληλου χώρου για να στεγαστεί το προσωπικό για την υλοποίηση του έργου του, έχει εξαντλήσει την αντοχή όλων, εξουθενώνοντας αφενός τους υπαλλήλους ψυχικά και σωματικά αλλά και τις σχολικές μονάδες υποδοχής όπως και το Δήμο Αγίας Παρασκευής, που με ίδια μέσα προσπαθούν να στηρίξουν τη λειτουργία του φορέα. 
Για όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την σοβαρότητα του θέματος και να παρέμβετε στις αρμόδιες αρχές και ειδικότερα στην Περιφέρεια Αττικής προκείμενου να πράξουν αρμοδίως. 
Η Προϊστάμενη 2 ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας 
Δρ. Μαριάννα Χατζοπούλου

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...