05 Δεκεμβρίου 2022

Ψήφισμα για την καθαριότητα των σχολείων

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Για την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού καθαριότητας σε σχολεία του Δήμου και τη διασφάλιση μόνιμου προσωπικού»

Εγκαίρως και πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η Ένωση Γονέων Παπάγου- Χολαργού, επισήμανε την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού για την άρτια καθαριότητα των σχολείων του Δήμου, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τη συνέχιση της πανδημίας covid-19 και την ανάγκη πρόσθετων μέτρων, που δυστυχώς δεν εξασφαλίζονται από τα σχετικά πρωτόκολλα που εκδόθηκαν από το Υπ. Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Γονέων επεδίωξε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στις 9/9/2022, του Διοικητικό Συμβουλίου μας με την με την Εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου για θέματα Παιδείας, κα. Παρίση, και τις Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κα. Γκούμα, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κα. Σουρανή, για μια σειρά ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, ανάμεσα σε αυτά και της επαρκούς καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και με τη λήξη αυτού.

Ζητήθηκε από την πλευρά μας να ενημερωθούμε για τον ακριβή αριθμό των σχολικών καθαριστών για το σχολικό έτος 2022-2023, καθώς και για την κατανομή τους και το ωράριό τους στα σχολεία μας.

Η ενημέρωση που λάβαμε ήταν πως συνολικά οι καθαριστές που θα απασχοληθούν τη φετινή χρονιά στα σχολεία του Δήμου μας είναι:

 • 27 καθαριστές πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες)

 • 8 καθαριστές μερικής απασχόλησης (3 ώρες)

Οι καθαριστές κατανέμονται ως εξής στα σχολεία:

 • Στα 9 Νηπιαγωγεία του Δήμου αντιστοιχούν 8 καθαριστές πλήρους και 3 καθαριστές μερικής απασχόλησης (στο 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου και στα παραρτήματα του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού)

 • Στα 9 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου αντιστοιχούν 11 καθαριστές πλήρους και 1 καθαριστής μερικής απασχόλησης (στο 4ο Δημοτικό Χολαργού)

 • Στα 3 Γυμνάσια του Δήμου αντιστοιχούν 4 καθαριστές πλήρους και 2 καθαριστές μερικής απασχόλησης.

 • Στα 3 Λύκεια του Δήμου αντιστοιχούν 4 καθαριστές πλήρους και 2 καθαριστές μερικής απασχόλησης.


Ήδη κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εκπροσώπους του Δήμου στις 9/9/2022, εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για το αν θα καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες στην καθαριότητα και για το αν θα διασφαλίζεται η απαραίτητη υγιεινή στα σχολεία, εφόσον ο αριθμός των καθαριστών δεν αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι, όπου είχε διαπιστωθεί ανεπάρκεια.

Σήμερα, 3μήνες μετά, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η καθαριότητα σε μια σειρά σχολεία είναι ελλιπής, ενώ στο σύνολο των σχολείων είναι οριακά καλυπτόμενη και βασίζεται σε φαινόμενα υπερεντατικοποίησης της εργασίας των καθαριστών ή ακόμα και σε περιπτώσεις υπέρβασης του ωραρίου τους.

Αυτό μαρτυρούν και οι επιστολές που λαμβάνετε κατά καιρούς από συλλόγους- μέλη μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο πρόσφατες:

 • Στις 27/9/2022 από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Λυκείου Χολαργού, που αιτείται την πρόσληψη ενός επιπλέον καθαριστή

 • Στις 28/9/2022 από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 1ο Γυμνασίου Χολαργού, που αιτείται την πρόσληψη ενός επιπλέον καθαριστή

 • Στις 25/10/2022 από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού, που αιτούνται την πρόσληψη ενός επιπλέον καθαριστή για τα συστεγαζόμενα σχολεία τους.

 • Στις 28/11/2022 και 5/12/2022 από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, που αιτείται την άμεση κάλυψη του κενού στην καθαριότητα του σχολείου που προέκυψε λόγω αναρρωτικής άδειας του καθαριστή, την πρόβλεψη για αντίστοιχες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η καθαριότητα του σχολείου, καθώς και την πρόσληψη ενός επιπλέον καθαριστή για τις ανάγκες των συστεγαζόμενων 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού &1ου Δημοτικού Χολαργού.

 • Στις 5/12/2022 από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, που αιτείται η σύμβαση μερικής απασχόλησης της υπαλλήλου καθαριότητας να μετατραπεί σε πλήρους απασχόλησης.

Το μέγεθος του προβλήματος μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα, εάν λάβουμε υπόψη ότι στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σημαντικό μέρος των καθηκόντων καθαριότητας επωμίζεται στους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, που απασχολούνται μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, οι οποίες θα λήξουν πριν την ολοκλήρωση του τρέχοντος σχολικού έτους. Δηλαδή, επωμίζονται καθήκοντα που είναι στην πράξη ασυμβίβαστα με μια σειρά άλλες σημαντικές λειτουργίες που καλύπτουν στα σχολεία, όπως αυτό της τραπεζοκομίας.

Η υγεία των παιδιών μας αποτελεί ύψιστο αγαθό και η διασφάλισή της καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αποτελεί υποχρέωσή σας.

Με βάση τα παραπάνω καταθέτουμε ψήφισμα προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, αναμένοντας τη θετική τους ψήφο:

«Ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού δεσμεύεται ότι θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, με προτεραιότητα στα σχολεία που οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα. Θα προβεί στη μετατροπή των συμβάσεων των καθαριστών μερικής απασχόλησης σε πλήρους, αναλαμβάνοντας την κάλυψη της σχετικής δαπάνης που απαιτείται για τη μετατροπή αυτών των συμβάσεων. Επίσης, θα αναλάβει πρωτοβουλίες με κάθε πρόσφορο τρόπο, μέσω της ΚΕΔΕ και μέσω ενεργειών του Δήμου στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δρομολογηθεί νομοθετική ρύθμιση που να εξασφαλίζει το αυτονόητο, δηλαδή επαρκές και μόνιμο προσωπικό καθαριότητας για όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κάλυψη της δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Δελτίο Τύπου σχετική με την ανυπαρξία ενεργών ΥΔΕ στα σχολεία του Δήμου

Δυστυχώς αυτό που υποστήριζε εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι, επιβεβαιώνεται περίτρανα με τις σπασμωδικές κινήσεις...