05 Δεκεμβρίου 2022

Ψήφισμα για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών

«Για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για να ανταποκριθούν στα αυξημένα λειτουργικά έξοδα των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».


Επανερχόμαστε προκειμένου να  ζητήσουμε την υποστήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημα – ψήφισμα για την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων προς τις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, ζητώντας τη δέσμευσή σας ότι θα διασφαλιστεί η παροχή θέρμανσης, φωτισμού, αναλώσιμων υλικών κ.λπ. στα σχολεία του Δήμου μας. 

Έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων σε θέρμανση και ρεύμα, ιδιαίτερα μετά τις τεράστιες ανατιμήσεις, σε συνάντηση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς,  την 9η/9/2022 με την εντεταλμένη σύμβουλο Παιδείας Κα Παρίση και τις Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας κα Γκούμα και Δευτεροβάθμιας κα Σουρανή. Οι απαντήσεις που λάβαμε δεν μας καθησύχασαν, αφού και οι δύο Πρόεδροι των Σχολικών επιτροπών μας ανέφεραν ότι οι λογαριασμοί του τελευταίου τριμήνου για το φυσικό αέριο των σχολείων ήταν όσο οι λογαριασμοί των δύο προηγούμενων ετών συνολικά και δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόβλεψη για την κάλυψη των ποσών που θα απαιτηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Επανήλθαμε ζητώντας συνάντηση με τον Δήμαρχο στις 20/9/2022, με σκοπό να αποσπάσουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις,  την οποία μας αρνήθηκε, επικαλούμενος τις απαντήσεις από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας και τις προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την νόσησή του από κορονοϊό  τις μέρες που έλαβε το αίτημά μας, το οποίο όμως δεν έθετε κάποιο χρονικό περιορισμό.

Η ανησυχία μας επιτείνεται καθώς πρόσφατα στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε η μείωση του ποσού από τον ΦΗΧ που δίνεται για την κάλυψη των αναλώσιμων ειδών γραφικής ύλης των μαθητών των νηπιαγωγείων, από 40 ευρώ σε 30 ευρώ το έτος ανά μαθητή. Στη συνεδρίαση αυτή, όπως και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξε δέσμευση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ότι εφόσον απαιτηθεί επιπλέον ποσό για τα αναλώσιμα είδη γραφικής ύλης των μαθητών των νηπιαγωγείων, αυτό θα διατεθεί.  

Για τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2022, τα ποσά που προϋπολογίζονται να αποδοθούν στις Σχολικές Επιτροπές είναι μειωμένα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Συγκεκριμένα για «Απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών» (κωδικός 6711.0003 του προϋπολογισμού εξόδων) προβλέπονται για το 2023 232.760 ευρώ, έναντι 260.985 το 2022, δηλαδή μειωμένη δαπάνη κατά 28.225 ευρώ. Επιπλέον, στον απολογισμό του 2022 αποτυπώνεται ως «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών» (κωδικός 6739.0003) το ποσό των 70.000 ευρώ, γεγονός που τονίζει τις ανάγκες αύξησης της τακτικής χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών και όχι τη μείωσή της.

Την ανησυχία μας επιτείνει το γεγονός ότι, όπως αναδείχτηκε και στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το ίδιο το κράτος που βάζει «ταβάνι» στα έξοδα που μπορεί ή δεν μπορεί να προϋπολογιστούν, πολύ περισσότερο μάλιστα που αυτά υπολογίζονται με αλγόριθμους και συναρτήσεις παίρνοντας ως βάση υπολογισμού συνθήκες που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές, όσον αφορά τουλάχιστον το κύμα των ανατιμήσεων.

Μετά το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αντί για δεσμεύσεις εισπράξαμε προσπάθεια απαξίωσης του αιτήματός μας μέσα από ένα άθροισμα ποσών, το οποίο ανέγνωσε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας απέστειλε στη συνέχεια, όπου περιλαμβάνονται από ποσά που προέρχονται από προγράμματα χρηματοδότησης έργων (π.χ. Φιλόδημος, Αντ. Τρίτσης, χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια) ή ποσά που λαμβάνει ο Δήμος από το κράτος και οφείλουν να προορίζονται σε πολύ συγκεκριμένες δαπάνες για τα σχολεία, έως την επιπλέον χρηματοδότηση για τους σχολικούς καθαριστές - η οποία κατά τα φαινόμενα για ακόμα μια χρονιά δεν επαρκεί. Μάλιστα, τα 2/3 περίπου του αθροίσματος αυτού, αφορούν τεχνικά έργα (που ορισμένα από αυτά ενώ προβλέπονταν να γίνουν φέτος σε μια σειρά σχολεία είτε δεν πραγματοποιήθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν) και μελέτες έργων που χρηματοδοτούνται από το Αντ. Τρίτσης, το πρόγραμμα Φιλόδημος και την Περιφέρεια, ενώ σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και έργο σε Παιδικό Σταθμό. Το ποσό των προαναφερόμενων ανέρχεται στο ύψος των 2.285.651,13 ευρώ από τα συνολικά 3.604,899 ευρώ που προορίζονται για τα σχολεία για το έτος 2023.

Αυτό το άθροισμα, ούτε απαντά στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέσαμε, ούτε πολύ περισσότερο μπορεί να ικανοποιήσει τους γονείς, καθώς πολλά από αυτά που προϋπολογίζονται αποτελούν αιτήματα που εδώ και χρόνια διατυπώνουν οι Σύλλογοι και η Ένωση Γονέων Παπάγου Χολαργού, χωρίς ο Δήμος να τα ικανοποιεί. 

Ζητούμε συγκεκριμένες απαντήσεις στο συγκεκριμένο αίτημα για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δη όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες και τις ανάγκες σε αναλώσιμα είδη, που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές.

Ταυτόχρονα, δεν δεχόμαστε την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ – ΦΕΚ Β3424/2-7-2022) που προβλέπει οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών με την προϋπόθεση τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% στους δημόσιους οργανισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα σχολεία, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει περιορισμό είτε στις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης στα σχολεία μας, είτε μείωση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται το απαιτούμενο περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις σπατάλης για τις οποίες πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όμως δεν πρόκειται να δεχτούμε οποιαδήποτε περικοπή που θα έχει επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, με όλα όσα αυτή περιλαμβάνει (βοηθητικό προσωπικό, θέρμανση, αναλώσιμα κλπ.).

Με βάση τα παραπάνω καταθέτουμε ψήφισμα προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, αναμένοντας την προφανή θετική τους ψήφο:


«Ο Δήμος Παπάγου- Χολαργού δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια για  την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων από τις ανατιμήσεις σε λογαριασμούς ενέργειας και αναλώσιμα είδη, χωρίς καμία περικοπή σε ώρες ή μέρες λειτουργίας της θέρμανσης των σχολείων ή σε θερμοκρασία σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς και αναλώσιμων ειδών, χωρίς καμία επιβάρυνση των γονέων και των ταμείων των Σχολικών Κοινοτήτων. Θα προβεί, επίσης, στις αναγκαίες ενέργειες προς την Πολιτεία ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στο Δήμο και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών».

Δελτίο Τύπου σχετική με την ανυπαρξία ενεργών ΥΔΕ στα σχολεία του Δήμου

Δυστυχώς αυτό που υποστήριζε εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι, επιβεβαιώνεται περίτρανα με τις σπασμωδικές κινήσεις...