30 Μαρτίου 2023

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIBASoft A.E..

Σχετικά με το 2ο θέμα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Παραβατικότητας, δηλώνουμε ότι είμαστε αρνητικοί ως προς την υπογραφή του Μνημονίου ανάμεσα στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εταιρεία SibaSoft A.E..

Ζητάμε την απόσυρση του θέματος από την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Παραβατικότητας.

Το βασικό ζητούμενο για την Ένωση Γονέων, αλλά και για τους Συλλόγους Γονέων, όπως έχει εκφραστεί και σε κοινή επιστολή προς τον Δήμο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των μαθητών στη γειτονιά, είναι η πρόληψη φαινομένων βίας. Ο Δήμος θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη, με δραστηριότητες προς όφελος των παιδιών δωρεάν (πχ αθλητικές, πολιτιστικές κλπ), με ανοιχτά σχολεία στη γειτονιά, με σχολές γονέων κ.ά. Αντιθέτως, το Μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κανένα τέτοιο μέτρο, αλλά ούτε και προτείνεται από τον Δήμο κάτι σχετικό. 

Επιπλέον:

  1. Το μνημόνιο τσουβαλιάζει την ενδοσχολική βία με την βία, την παραβατικότητα ή και την εγκληματικότητα σε βάρος μαθητών εκτός σχολείου, στη γειτονιά. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι η ίδια και θυμίζουμε ότι με επιστολή προς τον Δήμο Παπάγου Χολαργού την οποία υπογράφουν όλοι οι Σύλλογοι Γονέων Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και η Ένωση Γονέων, ζητούμε τη συνδρομή του Δήμου σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα στη γειτονιά και όχι στο σχολείο. Για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας αρμόδια είναι πρώτα απ' όλα η σχολική κοινότητα, η οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά με παιδαγωγικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την εμπλοκή στη σχολική ζωή ιδιωτικών εταιρειών. 

  1. Μας προξενεί σοβαρή ανησυχία το γεγονός ότι προσωπικά δεδομένα παιδιών θα είναι διαθέσιμα σε μια ιδιωτική εταιρεία, στην αστυνομία και τον Δήμο, και δε θεωρούμε ότι διασφαλίζονται σε καμία περίπτωση με όσα αναφέρονται στο Μνημόνιο.

  1. Δεν μπορεί καταγγελία για ενδοσχολική βία να απευθύνεται στο αστυνομικό τμήμα, αλλά ούτε και στον Δήμο. Αρμόδιο για την επίλυση είναι το σχολείο. Ενδοσχολική βία μπορεί να θεωρηθεί ότι τράβηξε κάποιο αγόρι τα μαλλιά ενός κοριτσιού ή ότι ένα νήπιο δάγκωσε ένα άλλο. Ο τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων πρέπει να είναι διαπαιδαγωγητικός και όχι κατασταλτικός με εμπλοκή της αστυνομίας. Από που κι ως πού να μπορεί να γίνει καταγγελία στην πλατφόρμα και να βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας και του Δήμου ως καταγγελλόμενος για σχολική βία ένας ανήλικος μαθητής, για περιστατικά όπως τα προαναφερόμενα; Γνωρίζοντας, ειδικά, πώς ερμηνεύουν ορισμένοι γονείς την έννοια του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας, αλλά και την εξόχως παρεμβατική συμπεριφορά (σε σημείο υπερβολής) που ορισμένοι γονείς επίσης έχουν για τέτοια περιστατικά που μπορεί να συμβούν στα παιδιά τους, γεννώνται εύλογα ανησυχίες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί/αξιοποιηθεί σε βάρος μικρών παιδιών, χωρίς μάλιστα να υπάρχει η απόδειξη ότι όντως εμπλέκονται σε περιστατικά βίας... 

  1. Διαβάζουμε στο Μνημόνιο ότι υπάρχει επιδίωξη για τη «βέλτιστη διαχείριση αυτών των περιστατικών σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που εδρεύει το σχολείο, στο οποίο φοιτά ο καταγγέλλων Μαθητής, ώστε να προσφερθούν υπηρεσίες Υποστήριξης και Ψυχικής Υγείας». Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές χρήζουν ενίσχυσης, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν όσους έχουν ανάγκη από αυτές. Ταυτόχρονα έχουν αναδειχθεί, και από έγγραφα αιτήματα Συλλόγων Γονέων του Δήμου μας, οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε ψυχολόγους στα σχολεία, με καθιερωμένο το φαινόμενο (εκεί που υπάρχουν) ουσιαστικά να ασκούν τις υπηρεσίες τους σε 4 και 5 σχολεία και να βρίσκονται σε κάθε σχολείο μόλις μία ημέρα την εβδομάδα, με αποτέλεσμα ούτε οι ανάγκες των μαθητών να καλύπτονται (ιδιαίτερα σε μια περίοδο που εκδηλώνονται και όλες οι συνέπειες των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19), ούτε να μπορεί να χτιστεί η σχέση εμπιστοσύνης, με διαρκή επικοινωνία, που είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις.

  1. Γιατί αν όντως υπάρχουν στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για θέματα βίας σε βάρος μαθητών/ανηλίκων, εξειδικευμένα για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές τις ηλικίες, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη φαινομένων βίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η υπογραφή κανενός μνημονίου (που να περιλαμβάνει και ιδιωτική εταιρεία) παρά μόνον η πολιτική βούληση του Δήμου να τους δώσει τέτοια αρμοδιότητα. 

  1. Δεν θεωρούμε ότι η ύπαρξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας είναι αυτή που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, όπως δεν λειτουργεί ανασταλτικά σε μια εγκληματική δραστηριότητα το γεγονός ότι εφόσον γίνει, εκ των υστέρων καταγγέλλεται. Το ότι ένας γονέας μπορεί να κάνει την καταγγελία ψηφιακά και όχι δια ζώσης στο αστυνομικό τμήμα, δεν δημιουργεί κάποια διαφορά. Αν ένας γονέας δεν προβαίνει σε καταγγελία μιας παραβατικής συμπεριφοράς σε βάρος του παιδιού του, αυτό οφείλεται στο ότι δεν πιστεύει ότι η καταγγελία θα οδηγήσει σε λύση και όχι στο ότι δεν έχει χρόνο να πάει στο αστυνομικό τμήμα. 

  1. Το μνημόνιο δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα ισχύοντα σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες στην αστυνομία, για θέματα αρμοδιότητάς της, ούτε βλέπουμε να προβλέπεται μέσα σε αυτό αύξηση του προσωπικού του αστυνομικού τμήματος της περιοχής μας που θα μπορούσε να δράσει προληπτικά-αποτρεπτικά (για παράδειγμα μέσω αύξησης των περιπολιών) σε περιστατικά βίας σε βάρος μαθητών στη γειτονιά. Ταυτόχρονα, δε γίνεται κανένας λόγος για τον προσανατολισμό των δυνάμεων που αναλαμβάνουν την αστυνόμευση, που με αφορμή μια σειρά γεγονότα αφορούν είτε την επιδίωξη περιορισμού της διεκδίκησης δίκαιων αιτημάτων από τους φορείς της σχολικής κοινότητας, είτε στην επιχείρηση εκφοβισμού, με τελευταίο παράδειγμα την αστυνομική επιχείρηση έξω από το γήπεδο Μαρκ Μαρσώ και τα σχολεία της περιοχής (2ο- 3ο Δημοτικά Χολαργού, 2ο Νηπιαγωγείο Χολαργού), την ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες οικογένειες, κάτοικοι, μικρά παιδιά, που φυσικά καμιά σχέση δεν είχαν με ομάδες που οι ενέργειές τους αξιοποιήθηκαν για την αστυνομική επιχείρηση (επισυνάπτουμε σχετικό βίντεο).

  1. Σε σχέση με την ενδοσχολική βία, στις 8 Μάρτη 2023 ψηφίστηκε ο νόμος του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί-Σπάμε τη Σιωπή: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία». Στον νόμο αυτό, προβλέπεται ότι το Υπουργείο Παιδείας - το οποίο είναι και το αρμόδιο Υπουργείο - συστήνει δομές, για παράδειγμα, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό ή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής θα είναι Υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. Ενώ παράλληλα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, δρομολογείται η δημιουργία πλατφόρμας για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας, ανώνυμα ή επώνυμα από μαθητές, αλλά και επώνυμα από γονείς. Δεν υπάρχει συνεπώς κανένας λόγος να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μια ιδιωτική εταιρεία που να αφορά μια πλατφόρμα καταγραφής περιστατικών και καταγγελιών ενδοσχολικής βίας, όταν το καθ΄ύλην αρμόδιο Υπουργείο έχει δρομολογήσει και δεσμεύεται δια νόμου να διαμορφώσει μια τέτοια πλατφόρμα για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Σημειώνουμε, βεβαίως, ότι κατά τη γνώμη μας και ειδικά σε ό,τι αφορά την ενδοσχολική βία, οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της σχολικής κοινότητας δε χτίζονται με ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες, αλλά με ένα σχολείο που θα ολοκληρώνει τον μαθητή ως προσωπικότητα και θα διαπαιδαγωγεί ουσιαστικά τα παιδιά.

ΥΓ: Επισημαίνουμε, δε, ότι μπορεί να μην αναφέρεται στο Μνημόνιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ωστόσο σε σχετικό Δελτίο Τύπου του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού για το ίδιο πρόγραμμα «Polifimos» (το σχετικό μνημόνιο υπογράφτηκε στις 12 Ιουλίου 2022, https://kede.gr/protoporiaki-efarmogi-polifimos-gia-tin-katapolemisi-peristatikon-scholikou-ekfovismou-ston-dimo-ellinikou-argyroupolis/), αναφέρεται: «Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρμογή που ξεκινάει πιλοτικά από το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης με εφαρμογή από τη νέα σχολική χρονιά. Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα έχουν οι Σύλλογοι Γονέων. Η καταγγελία θα γίνεται από τον γονιό στο Σύλλογο και μόλις καταγραφεί στην πλατφόρμα θα ειδοποιείται το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, εν προκειμένω του Ελληνικού και της Αργυρούπολης καθώς και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και αναλόγως της βαρύτητας του περιστατικού θα εκκινούνται και οι αντίστοιχες ενέργειες που θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος με τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και ειδικοτήτων». 

Ξεκαθαρίζουμε εκ των προτέρων, ότι θεωρούμε πως οι Σύλλογοι Γονέων δεν έχουν καμία αρμοδιότητα εκ του ρόλου τους, ούτε να μεσολαβούν σε καταγγελίες, ούτε και να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Επιπλέον, μας προβληματίζει ότι το ίδιο πρόγραμμα στην περίπτωση του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού αφορά μόνο την ενδοσχολική βία και αναρωτιόμαστε, μήπως παρά τα λόγια, τελικά εκεί στοχεύει και το Μνημόνιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, κάτι με το οποίο είπαμε εξαρχής ότι διαφωνούμε και ζητάμε την απόσυρσή του από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Συλλογή ειδών για πληγέντες από τις πλημμύρες

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού σας εύχεται μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία! Δυστυχώς η ανείπωτη τραγωδία στον  Θ εσσαλικ ...