11 Απριλίου 2022

Ερώτημα για έκτακτες προσλήψεις υπαλλήλων καθαριότητας από το Δήμο


Η Ένωση Γονέων απέστειλε ερώτημα προς τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την έκτακτη πρόσληψη υπαλλήλων καθαριότητας από το Δήμο.


x

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

λάβαμε γνώση της απόφασής σας με αριθμό 530 της 28ης/2/2022 που αφορά την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση, για να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Στη συνάντηση αντιπροσωπείας της Ένωσής μας και μελών των ΔΣ Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων μαζί σας, σας θέσαμε ερωτήματα και εκφράσαμε τον προβληματισμό και την ανησυχία μας, όσον αφορά τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων στα σχολεία μας και τις επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, μέχρι την έναρξη των νέων συμβάσεων. Όπως σας έχει γίνει γνωστό και επαναλήφθηκε στη τελευταία συνάντηση, οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, μεταξύ των άλλων σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρουν για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, συνεπικουρούν και στην καθαριότητά τους και η απουσία τους δημιουργεί ένα επιπλέον κενό σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα ευθύνης του Δήμου.

Με βάση λοιπόν τη συνάντησή μας μαζί σας και την παραπάνω απόφασή σας, θα θέλαμε να θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:

α. Συμμερίζεστε τις ανησυχίες των γονέων και αναγνωρίζετε ότι στις περισσότερες σχολικές μονάδες του Δήμου μας δημιουργείται πρόβλημα από αυτό το κενό από τη λήξη των παλαιών συμβάσεων έως την πρόσληψη νέων υπαλλήλων γενικών καθηκόντων;

β. Με τι κριτήρια κρίνεται ως αναγκαία και επιτακτική η πρόσληψη καθαριστών για δύο μήνες στη συγκεκριμένη διεύθυνση του Δήμου, ενώ την ίδια στιγμή δεν κρίνονται αναγκαίες οι προσλήψεις στα σχολεία ώστε να καλυφθεί το κενό των υπαλλήλων γενικών καθηκόντων των σχολείων;

γ. Ποιος φορέας αποφασίζει και ιεραρχεί αυτή την αναγκαιότητα ή όχι;

δ. Μήπως είναι απλά θέμα προτεραιοτήτων στο πρόγραμμά σας, η μη στελέχωση των σχολείων με επαρκές προσωπικό καθαριότητας και εν γένει βοηθητικό προσωπικό;

Με εκτίμηση,

Σύσταση σε σώμα νέου ΔΣ Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό προέκυψε από τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα, της 15ης Μαρτίου 2023 είναι: Π...